Oceněny budou dvě osobnosti, jejichž bádání ovlivnilo další rozvoj disciplín, jimž se věnují. Český matematik Petr Hájek a rumunský informatik Gheorghe Păun. Jimi vybraná společnost čestných doktorů Slezské univerzity dosáhne první desítky.

„Petr Hájek měl být původně oceněn už při příležitosti 10. výročí vzniku Slezské univerzity, ale právě v té době byl jmenován členem Akreditační komise Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, a tak jsme od návrhu upustili. Nechtěli jsme, aby byl vnímán jako neetický,“ říká Jaroslav Smítal z Matematického ústavu Slezské univerzity.

Hájka zná jako předního vědce od mládí a oceňuje jeho přínos matematické logice. „Založil vlastně zcela novou disciplínu fuzzy logiky,“ hodnotí Smítal vědeckou erudici čestného doktora, jehož pokládá za integrující osobnost. „Jako vynikající matematik a logik vystudoval také obor varhanní hry na Akademii múzických umění v Praze,“ dodává.

Člen Rumunské akademie a Academia Europaea Gheorghe Păun je zase dlouholetým spolupracovníkem odborníků z Ústavu informatiky Filozoficko- přírodovědecké fakulty Slezské univerzity. Autor více než desítky odborných monografií a se stovkou kolegů z celého světa spoluautor čtyř stovek odborných statí hostoval na mnoha univerzitách a vědeckých institucích v Evropě, Americe, Asii a v Austrálii.

„Mohu bez nadsázky uvést, že akademik Pãun ovlivnil též vědeckou orientaci pracovníků opavského Ústavu informatiky,“ potvrzuje za ně Jozef Kelemen, který s rumunským kolegou zabývajícím se též literární tvorbou a hrou go spolupracuje už od poloviny osmdesátých let.

(ian)