Aktuálně je upřednostněn hybridní způsob výuky, tedy kombinace online formy teoretické části výuky s prezenční účastí studentů. Ta je využívaná při laboratorní, experimentální a umělecké výuce ve specializovaných učebnách i laboratořích nebo u klinické výuky studentů prvních ročníků ve vybraných předmětech v nelékařských studijních programech, jako jsou Dentální hygiena, Porodní asistence a Všeobecná sestra. V těchto uvedených případech jsou studenti rozděleni do menších skupin. Univerzitní knihovny pokračují ve způsobu bezkontaktních výpůjček a mimoopavským studentům prvních ročníků je v případě jejich zájmu umožněn návrat na koleje. Ve všech společných prostorách jsou studenti povinni dodržovat roušky, dezinfekci rukou a rozestupy.