Radní, dosud hrající v zoufalé situaci Slezského divadla „mrtvého brouka", zřejmě probudilo pondělní hlasování zastupitelů. Na středečním jednání odvolali ředitele divadla Karla Drgáče z funkce a vedením pověřili Martina Dobeše.

Jeho úkol k závidění není, protože dát totálně rozhozený divadelní provoz do pořádku bude hodně obtížné. Vzhledem k aktuálnosti nemůže ze strany médií počítat ani s tradičním stodenním hájením.

„Ještě mi to všechno moc nedochází, ale co mi dochází, je spousta starostí, které mne čekají. S nimi mi bude pomáhat pracovní tým, ve kterém určitě budou Jana Andělová Pletichová jako operní režisérka, pověřená vedením opery, a dramaturgyně Alžběta Matoušková, pověřená vedením činohry," říká Martin Dobeš.

Vytvořený tým nemíní diváky vychovávat, ale naopak se bude snažit zachránit z původně naplánované sezony, co se dá.

„Vůbec netuším, co nasmlouvané je a co není, protože s tím minulé vedení zásadně nikoho neseznamovalo. Prioritou bude, aby diváci viděli pokud možno to, co si v předplatném zaplatili," slibuje jim pověřený ředitel Martin Dobeš.

Posledním husarským kouskem Karla Drgáče ve funkci ředitele bylo dobře utajené sepsání jednoroční nevypověditelné smlouvy pro Damiana Binettiho a Zdeňka Černína jako dirigenta opery a režiséra. Co s nimi pověřený ředitel bude dělat, to ještě neví, ale primátor Martin Víteček (ANO) mu podle svého ujištění dal v personálním rozhodování volnou ruku.

Dirigenti se ve Slezském divadle dosud střídali a samostatný režisér v něm nepůsobil. Magistrát chce mít jasno i ve finančních záležitostech, a proto vysílá do divadla finanční kontrolu, která se tam nudit nebude.

Audit, který si Karel Drgáč objednal u soukromé firmy, třebaže zřizovatel chystal audit vlastní, přijde na 80 tisíc korun, tisíce spolkly i právní služby, kterými bývalý ředitel nešetřil, a stejně tak i značné finanční nároky umělců na zmařená vystoupení. Tyto případy jsou však jen špičkou ledovce.

Dopis

V dané souvislosti vyznívá velmi pikantně dopis primátorova náměstka Dalibora Halátka (Změna za Opavu) zveřejněný 13. listopadu v Divadelních novinách. V něm mimo jiné uvádí: „Z hlediska mého, jakožto kompetentního náměstka, nevnímám Karla Drgáče jako kontroverzní osobu, jeho dosavadní jednání a prohřešky dle mého pochází především z vypjatě negativního tlaku, který v Opavě vůči jeho osobě v tuto chvíli panuje.

Ihned po jeho nástupu na začátku července započala štvavá mediální kampaň. V září po začátku divadelní sezony se vše ještě vystupňovalo, aniž by většina zaměstnanců divadla ředitele jen zahlédla."

Jako kompetentní by však měl vědět o divadle víc. Například to, že umělci nastupují po prázdninách do divadla už v srpnu a ne až v září, že onu štvavou mediální kampaň si ředitel Drgáč vysloužil sám neomalenými výroky i chováním, neznalostí poměrů ve Slezském divadle nebo problémy se zaměstnanci, s odbory i s diváky, kterým rozmetal nabídku původních titulů zakoupených v předplatném.

Měl by vědět i to, že Karel Drgáč je kontroverzně vnímaným člověkem nejenom v Opavě, ale v hudebních a divadelních kruzích po celé republice.

Divadlo musela opustit kvalitní umělkyně

Před několika dny neprodloužilo vedení Slezského divadla smlouvu s koncertní mistryní orchestru Slezského divadla. Ukrajinka Yellizaveta Pruská byla dosud ve zkušební době a dnes už bývalý ředitel Karel Drgáč využil zákonem danou příležitost k ukončení spolupráce.

„Měl právo nepotvrdit smlouvu paní Pruské, ale způsobem, jakým to udělal, potvrdil, že nehodlá respektovat nikoho a nic. Pokud své rozhodnutí opíral o názor pana Binettiho, je s podivem, že o setrvání koncertního mistra uměleckého souboru rozhoduje člověk, který podle našeho názoru nemá v tuto chvíli na svém postu co dělat," tvrdí prezident Unie orchestrálních hudebníků ČR Jiří Dokoupil.

Yellizaveta Pruská byla za dobu svého působení ve funkci koncertního mistra považována za velice schopnou a z dlouhodobého hlediska za jednoho z nejlepších koncertních mistrů, jakého opavské divadlo mělo.

„Při ukončení pracovního poměru jsem jí nabídl honorářovou smlouvu a to paní Pruská odmítla," uvedl Karel Drgáč.

„Lisa je nejen dobrá houslistka, ale především skvělá vedoucí. Úspěchu Toscy pomohla tím, že skupině houslí dodala disciplínu, zvuk a duši. Byla vždy přesná, vždy poskytovala dobrou spolupráci a samozřejmě dobrou kvalitu hry. Její nápady obohatily naši spolupráci a zcela jistě byly příčinou úspěchu díla.

S nadějí doufám, že se hudebníci tohoto divadelního orchestru probudí a budou chránit své kolegy," hodnotí italský dirigent Francesco Bottigliero spolupráci s už bývalou opavskou koncertní mistryní.

Radním připomíná: Kdo si myslí, že je Opava jen okrajovým provinčním městem, ten se velice mýlí. Provincie není určena místem, ale pouze provinčním způsobem uvažování.

Yellizaveta Pruská, žijící v Česku teprve rok, doplatila na názorové rozdíly s Damianem Binettim. „Odmítal mé profesní názory a vytýkal mi špatnou češtinu. S ředitelem Karlem Drgáčem jsem nikdy ve střetu nebyla a ukončením spolupráce se mnou jen vyhověl přání pana Binettiho," říká bývalá koncertní mistryně orchestru Slezského divadla.