Neznámý odesílatel upozornil redakci Deníku na údajnou kauzu, která hýbe opavským kulturním prostředím a týká se Slezského divadla.

Zpráva říká: „V lednu 2015 oznámil sólista opery Dalibor Hrda vedení divadla, že mu paní S. Bierhausová nabídla post ředitele divadla nebo šéfa opery. Pan Hrda si vybral post šéfa opery a požadoval, aby jej tehdejší ředitel Jindřich Pasker do této funkce jmenoval. Pokud tak neučiní, bude na Paskerovo místo vypsán konkurz."

Náměstkyně primátora Simona Bierhausová (ANO 2011) to však popírá. „Tyto informace se nezakládají na pravdě. Proběhlo několik jednání, na kterých byl přítomen pan Hrda, buď s panem ředitelem nebo Janou Andělovou Pletichovou, šéfkou opery. Tato jednání nesouvisela s přípravou konkurzu na post ředitele divadla.

V té době vůbec nebylo zřejmé, že bude konkurz vypsán. Jednání se týkala možnosti zlepšení chodu divadla, jeho rozpočtu a prezentace, vlastních aktivit při zajišťování finančních prostředků a spolupráce se školami v rámci tvorby dramaturgického plánu," tvrdí Bierhausová.

Protagonista kauzy Dalibor Hrda zase ujišťuje, že mu byl post nabídnut bez jeho přičinění. „Na ředitele divadla jsem se rozhodně necítil, se šéfem opery je to jiné, tuto funkci jsem už zastával a vím, co obnáší. Proto bych se jí nebránil," uvedl současný sólista opery.

To však neodpovídá pohledu bývalého ředitele divadla Jindřicha Paskera. Ten potvrzuje, že jej Dalibor Hrda za Simonou Bierhausovou skutečně zavedl kvůli jmenování do funkce šéfa opery

„Vůbec se netajil tím, že paní náměstkyně je jeho dobrá známá. Oponoval jsem, že nemám žádný důvod něco měnit, protože paní Andělová dostala operní soubor do dobrého stavu, což dokládá i zisk prestižní celostátní Libušky. Řekl jsem, že její působení v čele opery považuji za dobrou volbu a paní Bierhausová na mě už dál nenaléhala.

Konkurz nakonec byl a podle všeho jsem v něm byl už dopředu odepsaný," konstatuje Jindřich Pasker.

Odborový předseda Slezského divadla potvrzuje zájem vedení města na dosazení Dalibora Hrdy na post šéfa opery. „Nebylo to však možné, protože kolektivní smlouva umožňuje jmenování do této funkce pouze na základě konkurzu," vysvětluje Stanislav Beneš.

KOMENTÁŘ Jitky Hruškové: Divadlo nebo dividlo

Současné vedení města se rozhodlo chovat podle rčení, že nové koště dobře mete. Otázkou však je, jestli smetí mete nebo jen rozmetává.

Divadlo s herci není levná záležitost, loutky přijdou zaručeně levněji, ale jedno Loutkové divadlo už ve městě máme.

Slezské divadlo městu poskytuje významnou celostátní i mezinárodní prestiž a ta zadarmo není. Žádný kvalitní manager nikdy neničí to, co dobře funguje. Posledních osmnáct let stoupalo Slezské divadlo umělecky nahoru, což do hlediště znovu přivedlo diváky, uprchlé před působením bývalé ředitelky.

Šéf činohry dal rozhašený soubor dohromady a vrátil mu oblibu publika. Šéfka opery dotáhla svůj ansámbl až k Libušce, což je pro operní divadla celostátní meta nejvyšší. Ředitel dostal divadlo z červených čísel do černých a finančně ho stabilizoval. Byl vytvořen baletní soubor, byla navázána spolupráce se školami a vznikla komorní scéna pro mladé diváky.

Kdo by očekával víc, musel by věřit na zázraky.

Přesto se radní při důvodech výběrového řízení neúnavně ohánějí blíže nespecifikovanými možnostmi zlepšení chodu divadla, jeho rozpočtu a prezentace, vlastních aktivit při zajišťování finančních prostředků a spolupráce se školami v rámci tvorby dramaturgického plánu.

Jedno by vědět měli. Opava moc možností ke zviditelnění nemá a jednu jí divadlo poskytuje. Bez něj bude jen bezvýznamným provinčním městem.