V Historické výstavní budově Slezského zemského muzea (SZM) v Opavě došlo k důležitému počinu, a sice k podpisu smlouvy o vzájemné spolupráci SZM s Univerzitou Palackého (UP) v Olomouci. Jedná se o klasický model vzájemné podpory.

„Cílem této smlouvy je především dlouhodobý rozvoj vzájemné spolupráce v oblasti vzdělávání a odborných aktivit obou institucí. Konkrétně se jedná například o přípravu a realizaci vědeckých projektů, realizaci odborných praxí studentů Univerzity Palackého ve Slezském zemském muzeu nebo spolupráci na popularizaci vědy," uvedla tisková mluvčí SZM Romana Cieslarová.

Celý nápad o vzájemné spolupráci vzešel z hlav pracovníků SZM.

„Jsme si vědomi toho, jak je součinnost institucí důležitá. Spolupracujeme samozřejmě ještě s dalšími, jako je Slezská univerzita a podobně. Olomouc je co se vzdálenosti týče Opavě sice trochu dál, ale věřím, že to v ničem nebude překážkou a společně budeme podněcovat vznik různých aktivit.

Samozřejmě chceme studentům poskytnout nejen jakési badatelské zázemí, ale třeba i finanční ohodnocení, na které máme grant," sdělila ředitelka SZM Jana Horáková.

Zmínila například to, že studenti Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci mohou jako jedno ze svých vzdělávacích a výzkumných pracovišť v budoucnu využít například prostory Arboreta v Novém Dvoře, které pod správu opavského muzea spadá.

Podpis smlouvy a nově navázanou spolupráci si pochvaloval také rektor UP v Olomouci Jaroslav Miller. „Až mě docela mrzí, že s tímto podnětem přišlo Slezské zemské muzeum a ne my. Velmi oceňuji práci všech tady a jsem moc rád, že k tomuto počinu došlo.

Slezské zemské muzeum je ctihodná, stará instituce a my si velmi vážíme toho, že se nyní stáváme jeho partnery. Už se těším na realizaci spolupráce a první společné pracovní počiny," poznamenal Jaroslav Miller.

Podpisu smlouvy byly kromě ředitelky SZM a rektora UP přítomni ještě vedoucí dalších oddělení opavského muzea. Po celém aktu se skupina přesunula do návštěvnických prostor SZM, kde si prohlédla nynější muzejní expozice.

Veronika Bernardová