Sotva byla spolupráce mezi muzejními institucemi navázána, už její představitelé zveřejňují informace o první blížící se vzájemné výstavě. Ta bude věnována Wiktoru Kargerovi, bývalému dlouholetému řediteli těšínského muzea, který působil také v Opavě.

„Smlouva o vzájemné spolupráci obou muzeí je v podstatě jejím oficiálním potvrzením, neboť spolupráce mezi našimi institucemi trvá již řadu let. Máme společnou nejen historii obou regionů, ve kterých se naše muzea nacházejí. To vše mimo jiné přispívá k dalšímu rozvoji v oblasti výzkumu a pořádání výstav či akcí," uvedl ke spolupráci ředitel Muzea Śląska Cieszyńskiego Marian Dembiniok.

Dohoda by měla pomoci také při přípravě a realizaci projektů, které financují fondy Evropské unie. Zvýšit by se měla také návštěvnost. „Spolupráci vidíme jako možnost k oživení. Poláci u nás rádi objevují nové věci a věřím, že Opava je i svou polohou ideální místo na výlet polských turistů," řekl náměstek pro odbornou činnost Petr Jordán.

Ten dále rozvedl myšlenku plánované putovní výstavy na počest Wiktora Kargera, která by podle jeho slov měla začít někdy v září tohoto roku v Opavě, odkud se následně přesune do Polska.

O možném nárůstu zájmu ze strany polských turistů promluvila také samotná ředitelka SZM Jana Horáková. „Spolupráci s polskými kolegy vítáme, protože do našeho muzea ročně zavítá mnoho polských návštěvníků. Rádi bychom se zaměřili nejen na společné projekty, ale především na to, abychom návštěvu našim zahraničním turistům z Polska co nejvíce zpříjemnili."

Slezské zemské muzeum zve na novou přednášku

/POZVÁNKA/ Povídání o vývoji architektury v Opavě a Ostravě připravilo Slezské zemské muzeum pro své návštěvníky. Ti se v úterý 12. dubna dozvědí odpovědi například na to, jaké památky si dokázala města ochránit z 19. století, a které naopak už mohou nadšenci obdivovat jen z dobových plánů a fotografií.

Přednáška začne od 17 hodin v Historické výstavní budově a bude doplněná prezentací dosud neznámých staveb, které pro Opavany a Ostravany tvořily tehdy součást jejich běžného života.

„Architekturu 19. století ve Slezsku a na Ostravsku bereme jako samozřejmost. Žijeme v kulisách měst, která svůj vzmach odvozovala z rozvoje občanské společnosti po roce 1860 a do první světové války nabyla podoby, kterou vnímáme jako klasickou.

Stejně tak je obecně známo, že Opavu jako správní centrum českého Slezska během meziválečného dvacetiletí vystřídala Moravská Ostrava," říká Pavel Šopák, historik umění a výzkumný pracovník Slezského zemského muzea.

Součástí přednášky bude kromě architektonických proměn obou měst také přímé ohlédnutí za autory, kteří v té době svá díla tvořili. Představeni tak budou architekti a stavitelé, kteří jsou možná v celorepublikovém měřítku méně známí, ale zároveň byli z těch, kdo udali oběma městům ráz.

Jmenovitě se jednalo například o Eduarda Labitzkého, autora opavského divadla či Oskara Mratscheka, který navrhl areál ostravských jatek.

Petr Večeřa