Úprav se dočkal palác Razumovských, Janotova vila, Památník Petra Bezruče na Ostrožné ulici, skleník v areálu Arboreta Nový Dvůr a byla zahájena rekonstrukce výstavní budovy.

„Na řadě objektů budou práce pokračovat i v letošním roce. Připravují se úpravy barokního Müllerova domu a plánuje se rekonstrukce Blücherova paláce,“ přibližuje Marie Augustynková z Oddělení prezentace Slezského zemského muzea další úkoly Kromě ředitelství a značného počtu kurátorů, sestěhovaných do paláce Razumovských, se do nového depozitáře v novodvorském Arboretu přestěhovaly zoologické a botanické sbírky.

K hlavním záměrům muzea stále patří vybudování velmi nutného centrálního depozitáře. Muzeum připravilo a vydalo čísla odborných recenzovaných periodik Časopisu Slezského zemského muzea a Slezského sborníku.

Dosud největší úspěch v podpoře výzkumu zaznamenalo opavské muzeum závěrem loňského roku v grantové podpoře pro oblast společenských věd z programu NAKI. Týká se pětiletého výzkumného projektu Slezsko: paměť – identita – region, jehož hlavními výstupy bude cyklus výstav Slezsko: Lidé a země, vytvoření metodiky provádění soupisů nepamátkových objektů, vytvoření kulturně historického atlasu Slezska a vydání tří publikací.

Granty muzeum jako výzkumná instituce získalo i na další programy a za expozici v hrabyňském památníku dostalo nejvyšší odborné ocenění Gloria Musaealis. „Podařilo se nám navázat celou řadu nových cenných kontaktů a rozvinout novou spolupráci s nejvýznamnějšími partnerskými institucemi.

Musím ocenit skvělou práci celého spolupracovnického týmu, bez které by se úspěchy nedostavily,“ míní ředitel Antonín Šimčík.