Ze státní pokladny tak opavským fyzikům na jejich práci připutují dva miliony korun ročně. Tuto částku budou dostávat v ročním intervalu až do roku 2018. Jejich výzkum zaměřený na vesmír může například odhalit případné hrozby z vesmíru a dávat lidstvu návody na obranu.

Ale začněme od počátku.

Centrum Excelence

Centrum Excelence. Tak zní noblesní název pro centra zaměřená na práci z oblasti vědy. Grantová agentura ČR vyhlásila před nedávnem soutěž, do níž se přihlásilo sto týmů. Ty soustřeďují aktivity pracovišť ČR týkající se řešení aktuálních otázek z oblasti výzkumu.

Jedním z deseti úspěšných projektů, jemuž Grantová agentura ČR dala zelenou, je projekt z oblasti přírodních věd. Jeho hlavním řešitelem je profesor Jiří Bičák z Univerzity Karlovy, hlavní protagonista Centra Alberta Einsteina pro gravitaci a astrofyziku.

Toto centrum má čtyři výzkumné týmy: tým profesora Bičáka, tým Astronomického ústavu AV ČR, tým Matematického ústavu AV a opavský tým FPF SU pod vedením Zdeňka Stuchlíka.

„Základní náplní Centra Excelence je výzkum v oblasti gravitace a jejích astrofyzikálních důsledků, a to hlavně v případě extrémně silných gravitačních polí v blízkosti černých děr, neutronových hvězd, superspinarů a jiných exotických objektů. Pozornost se zaměřuje i na Einsteinovu teorii gravitace a na alternativy zahrnující vícedimenzionální prostoročasy," uvádí Zdeněk Stuchlík.

Co dělá opavský tým?

Tým, v němž kromě Zdeňka Stuchlíka působí ještě Jiří Kovář, Jan Schee, Petr Slaný, Claudio Cremaschini a Martin Kološ, spolupracuje s profesorem Tessarottem z Terstu. Do špičkového vědeckého výzkumu zapojuje i nadějné doktorandy.

Tento tým pracuje na řešení problémů ve čtyřech oblastech. První z nich je zkoumání kombinovaného vlivu gravitačních a elektromagnetických polí v blízkosti černých děr a jiných objektů. „Pozornost zaměříme na modelování optických jevů a vazbu těchto modelů na přípravu mezinárodních kosmických laboratoří zaměřených na rentgenovskou astrofyziku," pokračuje děkan Stuchlík.

V druhé významné oblastí budou opavští fyzici zkoumat vliv tzv. temné energie způsobující zrychlenou expanzi vesmíru na astrofyzikální procesy, tedy především na procesy v aktivních jádrech obřích galaxií a na pohyb gravitačně vázaných galaxií.

Třetí oblast se týká výzkumu vlastnosti superspinarů předpovídaných některými strunovými teoriemi a jejich vlivu na astrofyzikální procesy v raném vesmíru.

Čtvrtá a poslední oblast bude zaměřena na využití tzv. kinetické teorie při modelování chování plazmatu v extrémně silných gravitačních polích. „Je zajímavé, že tyto kinetické modely mohou mít aplikaci i v teoretických studiích zamířených na zvládnutí termojaderné fúze," zdůrazňuje Zdeněk Stuchlík.

Význam

Základní význam celé této práce spočívá v pochopení propojení vesmíru se světem elementárních částic. „Z oblasti mikrosvěta se dají očekávat významné aplikace pro praktický život. To je ovšem běh na dlouhou trať," dodává šéf opavského výzkumného týmu.

Jednou z ukázek propojení teorie a praxe je podle jeho slov existence známého protonového centra léčícího onkologické pacienty. Toto centrum je založeno právě na objevu z částicové fyziky.