A nadlimitně koncentrace právě těchto prachových částeček již opět trápí celý náš kraj, a to včetně Opavska. Polétavý prach, tzv. PM10, zahaluje prakticky celé Moravskoslezsko každoročně hlavně s příchodem zimního období.

Limity jsou na Opavsku překračovány zatím jen mírně, ale zato dlouhodobě. Maximální povolená hranice čtyřiadvacetihodinových koncentrací pro PM10 je stanovena na hodnotu 50 mikrogramů na metr krychlový. V úterý v sedm ráno zaznamenala měřicí stanice v Kateřinkách 56,2 mikrogramů. Kolem podobných hodnot se situace kolem opavského ovzduší točí přitom již od víkendu.

Náš region se tak v širším měřítku počítá v kraji ještě mezi lepší průměr. „Průměrné čtyřiadvacetihodinové koncentrace prašného aerosolu jsou nyní v Moravskoslezském kraji mezi 56 a 129 mikrogramy na metr krychlový," potvrzuje zpráva Českého hydrometeorologického ústavu z úterního rána.

Nejhůře na tom byli v danou dobu lidé ve Věrňovicích a Vratimově, kde došlo k překročení limitů i více než dvojnásobně. Vyhlídky do budoucna však nejsou příznivé pro žádný z místních regionů.

Dle odborníků je předpoklad takový, že množství PM10 bude i nadále překračovat povolené hranice. Na vině jsou zejména studenější noci, kdy si hlavně obyvatelé obcí přitopují v kotlích na pevná paliva. Jako otop přitom nepoužívají vždy „košér" náplně, a z komínů tak do atmosféry uniká řada znečišťujících látek. Svůj podíl má rovněž automobilový provoz ve městě a průmysloví výrobci jak z nejbližšího okolí, tak ze sousedního Polska.

Zatím ještě nebylo vydáno žádné mimořádné opatření, ani vyhlášen signál regulace, při němž musí fabriky a firmy přizpůsobit a omezit fungování do takových mezí, aby minimalizovaly škody na znečišťování ovzduší. Pokud ovšem bude smogový stav na Moravskoslezsku přetrvávat, jsou zmíněné kroky jen otázkou času.