Oproti předminulému týdnu je to výrazná změna k lepšímu. Tehdy se množství prašného aerosolu ve vzduchu pohybovalo těsně pod kritickou hranicí sta mikrogramů na metr krychlový a hrozilo tedy, že Moravskoslezský kraj bude nucen přistoupit ke zdravotním opatřením. V úvahu by například připadalo doporučení obyvatelům nevycházet ven a neotvírat okna.

Kritická hranice a takzvaná mez tolerance, která je u množství škodlivého prachu ve vzduchu stanovena na padesáti, respektive pětapadesáti mikrogramech na metr krychlový, však byla překračována dlouhodobě. Nejkritičtější situace byla v Opavě na začátku nového roku, kdy hodnoty zmíněných škodlivin způsobujících smog vystoupaly až na extrémních 240 mikrogramů na metr krychlový.

Katastrofální stav ovzduší tehdy vysvětlila vedoucí odboru životního prostředí Magistrátu města Opavy Marie Vavrečková slovy, že ke zhoršení pravděpodobně došlo kvůli novoročním ohňostrojům. „Nárůst imisí byl totiž přechodný a po několika hodinách se jejich množství v ovzduší ustálilo na obvyklých hodnotách,“ řekl Vavrečková.