Během léta dokončila studium humanitního oboru v Pardubicích a následně na plný úvazek nastoupila na mateřskou. V průběhu semestrální praxe pracovalav domově pro seniory Bílá Opava.

„Díky této zkušenosti vím, jak skromná přání lidé této cílové skupiny mají a jak je pro jejich duševní i tělesné zdraví důležité dělat jim radost," popisovala prvotní impuls pro zrealizování sbírky Tereza Bartůšková.

Další rozhodující inspirací se pro ni stala podobná akce, kterou pořádá stacionář Domovinka v Plzni. Vzhledem k tomu, že bydlí v Josefovicích, chtěla se obrátit na zařízení ve svém okolí. Smolkov se ukázal jako vhodná varianta.

Tereza Bartůšková pak přímo v domově zjišťovala, kdo by se chtěl zapojit. Přihlásilo se jí celkem třiadvacet zájemců. Nafotila si je, sestavila seznam jejích přání a vytvořila koláže, které zveřejnila na internetu, respektive na obecních nástěnkách. Dárky pak zasílány na její adresu.

Řada lidí projevila velkou solidaritu a zaslala spoustu věcí. Tereza následně všechny dary zabalila a pak i předala seniorům ve Smolkově. Ti, co nepatřili mezi třiadvacítku přihlášených, zoufat nemuseli. Dárků totiž přišlo tolik, že se nakonec dostalo na podstatně více klientů.

A mnohdy šlo o hodnotné dary, mezi nimiž nechyběly například i mobily.