Jedno z řešení se týká i provozních výdajů, které snižuje město i organizace, které mu patří. Značnou položku v provozních výdajích tvoří mzdy.

„V případě objemu mzdových prostředků chce radnice v rámci ročního rozpočtu ušetřit zhruba 5,5 milionu korun. V celkovém objemu financí, určených na mzdy, to představuje snížení o 4,45 procent oproti letošnímu roku,“ říká mluvčí opavského magistrátu Jan Šindler.

Na otázku redakce, zda se plat sníží také primátorovi, náměstkům a dalším vedoucím pracovníkům, Šindler odpověděl, že se snížení mzdových prostředků dotkne všech zaměstnanců magistrátu včetně vedoucích pracovníků.

„Netýká se představitelů samosprávy, kteří nejsou zaměstnanci magistrátu. Mzdy starostů, náměstků a primátorů určuje přímo vláda. Pokud vláda rozhodne o snížení jejich mezd, budou to akceptovat,“ ujišťuje.

Jak budou úspory konkrétně vypadat, to prý záleží na návrzích jednotlivých vedoucích odborů. Rozhodnout se zřejmě budou moci mezi dvěma variantami – plošně snížit mzdy svým pracovníkům nebo část propustit a zbývajícím platy podle daných možností upravit. „Ano, jednou z možností, jak mohou vedoucí změnit objem prostředků, je snížení počtu pracovníků v rámci odborů. O těchto změnách bude vedení jednat ještě v průběhu listopadu,“ dodává Šindler.

Zaměstnanci magistrátu nejsou ani pracovníci rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou zřízeny městem nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet města Opavy.

„V těchto případech město s organizacemi postupně jedná o snížení celkového objemu jejich provozních výdajů, takže se jich úsporná provozní opatření rovněž týkají,“ pokračuje mluvčí.

Takovými organizacemi jsou například Slezské divadlo nebo Městský dopravní podnik. „Už jsem to slyšel, ale konkrétní pokyny zatím nemáme. Každopádně se přizpůsobíme finančním možnostem magistrátu na příští rok. Bude to těžké, protože jen nedávno jsme zaměstnancům platy zvyšovali, a teď bychom je měli zase snižovat,“ konstatuje ředitel Slezského divadla Jindřich Pasker.

Vedení Městského dopravního podniku zpracovalo finanční plán na příští rok, který zatím se snižováním mezd nepočítá. „Pokud bychom k takovému opatření nakonec museli přistoupit, budeme záležitost řešit až v té chvíli, kdy bude aktuální. Zatím stále hledáme rezervy v oblasti nákladů,“ říká ředitel podniku Hynek Woitek.