Návrh zákona o sociálním bydlení vyvolává u některých velké vášně. Pokud by totiž začal platit, měly by města a obce povinnost zajistit byty pro sociálně slabé, kteří v dané lokalitě žijí.

Nárok by na něj měli mít lidé bez domova a ti, kterým na bydlení nestačí čtyřicet procent příjmů a po odečtení nákladů na bydlení jim zbývá maximálně 1,6násobek životního minima.

„Na rovinu říkám, že naše město není na zákon připraveno. A ani nebude, pokud na zajištění sociálních bytů nedostaneme dotace. Je to hloupost a paskvil. O žádné nové výstavbě bytů pro tyto sociálně slabé neuvažujeme. Dost dobře si to zkrátka neumím představit v praxi," uvedl místostarosta Dolního Benešova Jiří Krömer.

Ve městě v současnosti existují dva bytové domy, které využívají senioři, a ubytovna se čtyřmi pokoji. Podobně na nový zákon reagoval také starosta Bolatic Herbert Pavera. Ten rovněž poukázal na to, že města a obce nebudou mít z čeho nové byty zaplatit, protože s takovými výdaji nepočítají.

„Navrhovaný zákon je irelevantní, protože každé město, potažmo obec by se vždy měly snažit pomoci všem občanům. Tedy i těm v hmotné nouzi, kterých se se poskytnutí bydlení týká. Kdyby to bylo uzákoněno, obávám se, že na to nebudou ani peníze. Nevidím v tom prostě žádný smysl, města a obce by se měla o tyto záležitosti starat samy, ne aby jim to ukládal zákon."

Žádnými sociálními byty nedisponují ani v Budišově nad Budišovkou. „Takové byty, které by odpovídaly připravovanému zákonu, nemáme. Ani neuvažujeme o tom, že nějaké nové vybudujeme. Budeme vše řešit operativně až podle toho, jak se bude příprava zákona dále vyvíjet," konstatoval starosta Budišova nad Budišovkou Patrik Schramm.

Naopak v Opavě by s novým zákonem neměli mít větší potíže. „Problematika sociálního bydlení je ve městě systémově a koncepčně řešená. Zvýhodněné sociální bydlení poskytujeme prostřednictvím Seniorcentra, a to zejména seniorům. Odbor majetku disponuje sedmdesáti byty na pěti různých adresách ve městě. Ty jsou určeny rovněž seniorům, dále sociálně znevýhodněným a zdravotně či duševně postiženým," vyjmenoval náměstek primátora města Opavy Dalibor Halátek.

Město má k dispozici také několik takzvaných startovacích bytů, o ty ale podle jeho slov není zájem. „Kromě toho město provozuje i tři ubytovny pro sociálně slabé. Obavy z nového zákona tedy nemáme, výraznější problém by snad mohl nastat pouze v případě náhlého ,přílivu' sociálně slabých. Pro tento případ však existují dočasná řešení, například azylové domy," doplnil Dalibor Halátek.

Zákon o sociálním bydlení by mohl začít platit od října příštího roku. Za jeho neplnění budou městům a obcím hrozit miliónové pokuty.