Když se porcoval medvěd, škrtalo se všude. Výjimkou nebyla ani podpora sociálních neziskových organizací. Po několika schůzkách komise pro komunitní plánování sociálních služeb se ale vedení města slitovalo a navýšilo sociální dotace o 1,75 milionu korun.

Zastupitelé to na pondělním setkání sice kvitovali s nadšením, pozastavovali se však nad způsobem, jak k tomu došlo.

„Je alarmující, že jsem pokaždé dostal jiné informace. Na jednání komise se hovořilo o dotaci ve výši 1,5 milionu s tím, že Vila Vančurova dostane maximálně padesát tisíc. A nakonec se dovím, že tato částka byla navýšena o dalších 250 tisíc, které byly rovněž přiklepnuty Vile Vančurova," pozastavoval se zastupitel Tomáš Čvančara (ČSSD).

Nakonec na zastupitelstvu předložil návrh, který by celkovou dotaci navýšil na částku zhruba 13 milionů, jak to schválila komise v roce 2014.

Vystoupení zastupitelky Hany Brňákové (Opavané Nezávislí, Občané a Piráti) se zase neslo v duchu 'já jsem vám to říkala'. „Je chvályhodné, že rada své původní rozhodnutí přehodnotila. Zamýšlím se však nad tím, jakým způsobem došlo k navýšení," uvedla zastupitelka s tím, že se především pozastavuje nad tím, že pouze jeden subjekt dostal čtvrtmilionovou částku.

„Nevrhá to dobré světlo na celý systém," dodala Brňáková. Dále upozornila na fakt, že už na začátku roku se čerpá z rezerv, přitom ona navýšení dotací navrhovala už při schvalování rozpočtu v prosinci loňského roku. Je nutno podotknout, že rezerva v tomto případě představuje dva miliony korun a navýšením z ní bylo již 1,75 milionu vyňato. Do konce roku se v ní tedy nachází 250 tisíc.

Návrh zastupitele Čvančary jednoznačně podpořila i bývalá náměstkyně Pavla Brady (Zelená pro Opavu). Té především vadilo, že současné vedení vůbec nepřihlédlo k návrhu, který komise pro komunitní plánování připravila v loňském roce. Tehdy se rozpočet na sociální dotace pohyboval na 13, 5 milionech, nové vedení však přišlo s návrhem na 12,20 milionů.

Tři zmínění zastupitelé se proto jednomyslně shodli na tom, že jednání rady je naprosto nesmyslné, a kdyby k návrhu komise přihlédli už při sestavování rozpočtu, nemuselo se svolávat mimořádné zastupitelstvo, na kterém se tento bod projednával. Padl i dotaz, kolik vůbec město tohle mimořádné zastupitelstvo bude stát.

Na to primátor Martin Víteček prohlásil, že mají rok na sondování, jak to bude fungovat v praxi. K finanční částce ohledně konání mimořádného zastupitelstva se nevyjádřil.

Následovala ještě vystoupení dvou zástupkyň neziskových organizací, a to Venduly Králové z Majáku a Hany Kroheové z Fondu ohrožených dětí. Vendula Králová nejprve přednesla náplň činnosti organizace, poté upozornila na fakt, že jim hrozí zaniknutí. Vystoupení Hany Kroheové překročilo tříminutový limit, na což ji primátor upozornil, posléze se ale do rozpravy zapojila znova a svou řeč dokončila.

Přes veškeré názory a argumenty v rozpravě návrh Tomáše Čvančary neprošel, navýšení dle původních not rady ovšem ano.