Řeč je o sociálně nežádoucích jevech, které se v takto rozlehlém a v podstatě anonymním prostoru rozvíjejí. Protože je těmito jevy nejvíce ohrožena mládež, pohybují se v centru terénní sociální pracovníci, takzvaní streetworkeři, kteří mladým radí, jak lépe využívat svůj volný čas.

„V současné chvíli detailně mapujeme a monitorujeme všechny vlivy tohoto prostředí na jednotlivé mikrokultury," uvedla ke své práci terénní pracovnice Lenka Holušová z občansky prospěšné společnosti OPEN HOUSE o. p. s. a vysvětlila: „Mikrokultury jsou utvářeny kombinací osobností, lokalit, které si jedinci přizpůsobují, a událostmi, které sdílí.

Dohromady tyto prvky nabízejí sjednocující komplex zkušeností. Proto jsme se zaměřili na obchodní centrum a mikrokulturu náctiletých, kteří se v tomto prostředí každodenně schází a vytvářejí svou identitu právě skrze trávení svého volného času v nákupním centru."

Centrum tak anonymně monitoruje dvojice nikterak neoznačených sociálních pracovníků a zjišťuje, co mládež ve věku 12 až 20 let vyžaduje.

„Breda nenabízí pouze obchodní, ale i společenské aktivity, které s původním nakupováním nesouvisí zábavu, kina, herny, relaxaci, fitness, salony krásy. Otázkou zůstává, zda tyto aktivity představují hodnotnou volnočasovou aktivitu," podotkl druhý z dvojice streetworkerů Ondřej Hložek.

Mladí jsou pasivnější

Tradiční hodnoty jsou tedy na ústupu a právě mladí lidé jsou skupinou, která je nejsnadněji ovlivnitelná novými trendy. „Ve vysoce konkurenčním prostředí se mladí snaží podobat svým rodičům, upřednostňují materiální vnímání světa, stávají se stále více pasivními ve svých volnočasových aktivitách a svým způsobem tak dospívají v prostředí konzumní společnosti," dodala Holušová.

A jak se tedy tato mikrokultura konkrétně projevuje v Opavě a centru Breda?

„Monitoring na tomto místě probíhá od počátku letošního roku. Z pozorování vyplývá, že se mikrokultura ještě dále dělí na podskupiny, ze kterých vyčnívá mládež, která dbá o vzhled, dále cílová skupina, která vyhledává posedávání u stolků v prostoru KFC, a dále skupina, která využívá služby volného času, například kino či fitcentrum," sumarizuje Lenka Holušová.

Aby ale nebyla řeč stále o negativních stránkách, dodávají pracovníci jedním dechem i kladné stránky. „Mládež se v centru dostává od sociálních sítí k reálnému kontaktu se svými vrstevníky, je nucena reagovat tváří v tvář. Viděli jsme také případy společného doučování, hraní společenských her i rozhovorů. To jsou ty pozitivní případy," vypočítává Lenka Holušová, ale pak přidává i ty negativní:

„Těch je bohužel stále víc, ať už jde o sex nezletilých na WC pro invalidy či o popíjení alkoholu přímo v centru."