Cílem akce bylo především bourání jazykových a kulturních bariér mezi Čechy a Poláky, a to formou společenských her, dále zlepšení česko-polských vztahů a spolupráce díky překonání zažitých stereotypů a bariér.

Workshop bude mít pokračování v polovině září 2014, tentokrát na polské straně hranic. Setkání se zúčastní žáci SOU stavebního Matouš Vajda, Štěpán Urbánek, Marcel Beneš a David Vybíral spolu s učitelem Janem Limanem.