I když už radnice podepsala s budoucím majitelem části kasáren, ostravskou firmou JTA exclusive, smlouvu, zatím se s pozemky nesmí vůbec nic dít. Celý proces prodeje totiž přerušil opavský okresní soud. Na něj se obrátil neúspěšný zájemce o kasárna, teplická JHT Holding.

V „Dukelkách“ vyrostou tři stovky nových bytů, zastupitelé se prodejem zabývali začátkem září. Už na tomto jednání vyjádřila pochybnost nad transparentností zakázky opozice, její členové upozorňovali na údajné ovlivňování ceny nebo na to, že vedení města jim prý nepředložilo kompletní materiály a chtěli podklady doplnit. Nakonec byla kasárna přiklepnuta zmíněné JTA exclusive, která za ně městu zaplatí necelých 51 milionů.

Roman Berbr
Převrat v českém fotbale? Odhalili jsme místa, kde si přejí změnu

Tím ale příběh neskončil. Opozice volala po mimořádném zastupitelstvu, které nakonec primátor Tomáš Navrátil opravdu svolal. Jenže plány přerušil koronavirus a jednání, připravené na 14. října, bylo zrušeno. Magistrát od začátku jakékoli pochybení odmítá a jako na nadřízený orgán se obrátil i na Ministerstvo vnitra ČR.

„Naši právníci jsou stejně jako my přesvědčeni o tom, že celá věc je z právního hlediska v pořádku. Je třeba si uvědomit, že se nejednalo o veřejnou zakázku, ale o záměr prodeje, kde není hlavním cílem pouze získání nejvyšší kupní ceny. Ministerstvo jednoznačně konstatuje, že město při prodeji postupovalo správně ve prospěch veřejného a občanského zájmu a že veškerá související právní jednání zastupitelstva jsou plně v souladu se zákonem o obcích, případně další dotčenou legislativou,“ vysvětlovat primátor Tomáš Navrátil.

Několikastránkové sdělení ministerstva má redakce k dispozici. „Nelze si plést proces zadávání veřejných zakázek s procesem prodeje obecního majetku, neboť prodej nemovitostí ve vlastnictví obce nespadá do předmětu úpravy tohoto zákona. Ministerstvo neshledalo v rozsahu zákona o obcích ve sledované věci žádná pochybení,“ stojí mimo jiné v prohlášení.

Firmám na Opavsku docházejí zaměstnanci.
Firmám zoufale chybí lidé, zjistil průzkum opavské hospodářské komory

Jenže flintu do žita nehodil ani poražený developer z Teplic. Obrátil se na opavský soud, který naopak dal za pravdu jemu. „Klient byl nucen podat návrh na vydání předběžného opatření poté, co zastupitelstvo schválilo kupní smlouvu s druhým zájemcem za okolností, které vzbuzují více otázek než odpovědí,“ uvedl právní zástupce JTH Holding Marek Andrášek. A toto předběžné opatření soud vydal. Co to znamená? Město ani vítězná ostravská firma teď nesmí s pozemky v prostřední části kasáren nijak nakládat.

Magistrát už ale učinil další kroky a proti tomuto verdiktu se odvolal k ostravskému krajskému soudu. A to samé udělala i společnost JTA exclusive. „Vzniklá situace mě samozřejmě mrzí. Jsem ze soukromé sféry a jsem zvyklý pracovat s fakty. Proběhlo nabídkové řízení, v rámci jehož vyhodnocení byla vybrána naše společnost, aby v kasárnách zrealizovala výstavbu podle předpokladů města. Náš projekt byl označen jako nejúspěšnější. Vím, že pak proběhly nějaké otázky, ale spíše ze strany opozice a to beru vyloženě jako politickou záležitost, ke které se nebudu vyjadřovat. Proti rozhodnutí soudu jsme také podali odvolání, v řádu dnů by je měl soud prozkoumat. Pozemky zůstaly v majetku města, převod byl zastaven a my musíme počkat, co bude dál. Nemohu hodnotit kroky města, ale jsem schopen garantovat, že z naší strany nedošlo v rámci podpisu smlouvy, převodu pozemků, k žádnému pochybení,“ míní jednatel a ředitel společnosti JTA exclusive Alan Jančík.

Pouť lidské duše od fyzického zrodu člověka po přechod do další reinkarnace v krátkometrážním snímku.
Krátkometrážní film Martiny Kostelanské zabodoval na festivalu Ji.hlava