„Děti se všemi stupni zrakového postižení a děti s vadami řeči budou přijímány od 11 do 18 hodin v budově školy. V případě zájmu rodičů a volných míst ve třídě můžeme v naší škole umístit i jejich zdravé sourozence,“ říká Jana Čmelíková. Zápis se týká i žáků do vyšších ročníků, když to vyžaduje jejich zdravotní postižení nebo zdravotní znevýhodnění.

Pokud se k zápisu nemohou rodiče s dětmi dostavit v uvedeném termínu, mohou si dohodnout s pracovníky speciálně pedagogického centra při ZŠ (telefon 553 627 004) náhradní termín do konce března. K zápisu budou potřebovat rodný list dítěte a popřípadě zprávu od lékaře nebo z pedagogickopsychologického vyšetření.

K výhodám umístění dítěte do této speciální školy patří mimo jiné individuální přístup ve výuce se speciálními pomůckami i počítači, stálá odborná lékařská péče, výuka hry na hudební nástroje, logopedická péče a další. Pro mimoopavské žáky je zajištěno internátní ubytování.