Bernard Ostárek byl starostou Hlučína zvolen 13. října 2008. Jeho prvním úkolem bylo vyřešit problém s chystanou stavbou linky pro separaci biologického odpadu, proti níž se mezi místními občany zvedla obrovská vlna nevole.

Vybudování linky měla na starost firma Cihelna Hlučín, s. r. o. Po jednání byla smlouva mezi městem a firmou zrušena. Mezi poslední akce loňského roku patřilo schválení rozpočtu na rok letošní. Jednou z větších položek rozpočtu jsou finance, které budou použity na výstavbu nových parkovišť.

„Posílili jsem rozpočet na údržbu a rekonstrukci některých komunikací. Konkrétně se při rekonstrukci ulice Dlouhoveská zapomnělo na postranní uličky, a tak to bude třeba napravit,“ doplnil Ostárek.

Hlučín zvažuje v letošním roce mimo jiné nový postup pro výrobu tepla z dřevních štěpků. Hlučínské teplárny využívají dosud zemní plyn. „Zvažujeme, zda bychom ten zemní plyn nenahradili částečně, tak z osmdesáti pěti procent, teplem z dřevních štěpků,“ uvedl starosta s tím, že v současné době je třeba vyřešit jak technické, tak ekonomické problémy.

V případě, že by došlo k zavedení této výroby, teplo by z dřevních štěpků putovalo do stávajících městských kotelen. Dalšími cíli budou rekonstrukce kanalizace, úpravy zeleně či budování hřišť pro děti.

Město Hlučín zároveň zvažuje zavedení mikrobusu, který by pravděpodobně jezdil v pracovní dny Hlučínem, a to v nejvytíženější hodiny. „Zatím ovšem hledáme finanční prostředky pro realizaci,“ doplnil Bernard Ostárek. O tom, zda své sliby starosta splní, budeme průběžně informovat.

(ans)