Podle sociologické studie, která zpracovává pohled bezmála sedmi set respondentů, se Opava stále drží na poměry České republiky na předních místech spokojenosti obyvatel mezi městy srovnatelné velikosti, i když míra spokojenosti s porovnáním se situací před dvěma lety nepatrně klesla.

Přesně je se životem ve městě spokojeno devět z deseti obyvatel Opavy (91,4 procent).

„Zajímavým zjištěním je posun k větší polarizaci názorů. Na jedné straně přibylo obyvatel, kteří vyjadřují jednoznačnou spokojenost, ale i těch, kteří vyjadřují jednoznačnou nespokojenost. Příčiny tohoto rozdělení jsou námětem k další analýze dat a pravděpodobně souvisí s hlubšími společenskými proměnami, než je dění v samotné Opavě," hodnotí vedoucí realizačního týmu ze Slezské univerzity Dušan Janák.

Z výzkumu vyplynulo, že obyvatelé Opavy vidí jako problematickou prezentaci Opavy v rámci České republiky a nemyslí si, že by Opava byla atraktivní pro absolventy vysokých škol. Nedůvěra také panuje v otázce vzájemné spolupráce a domluvy obyvatel Opavy mezi sebou navzájem.

Respondenti dále nesouhlasili s tím, že by Opava byla centrem cestovního ruchu v regionu, a s tím, že by v Opavě byla dostupná kvalitní zdravotní péče.

Obyvatelé Opavy jsou naopak spokojeni s dobrou dostupností centra Opavy, a to jak veřejnou dopravou, tak na kole. Jsou zároveň přesvědčení, že Opava je pohostinným a přátelským městem a dobře se zde žije rodinám s dětmi. Silnou stránkou Opavy je její kulturní život.

„Letošní zkoumání například ukázalo také to, že nejvíce investic z městské kasy by lidé nejraději vložili do oprav místních komunikací, na dobudování cyklostezek a výstavbu domova pro seniory, zatímco například ohledně výstavby krytého bazénu byla detekována kontroverznost názorů. Přestože parkování ve městě Opavané vnímají jako problémové, investici do parkovacího domu si přálo jen 17,2 procent dotázaných," shrnul Janák studii, jejíž výstup je pro vedení města pozitivní.

„Je potěšitelné, že se Opavanům dle průzkumu v Opavě dobře žije, nespokojenost v některých oblastech zavazuje k tomu, aby vedení města podniklo konkrétní kroky, jež z hodnocení dotazníků vyplynuly," komentuje výsledky analýzy primátor Zdeněk Jirásek.