Dědicové rodu Rothschildů se ústavními stížnostmi domáhají svých zatím neúspěšných majetkových nároků u brněnského Ústavního soudu. Týkají se parcel v Šilheřovicích, pozemků v katastru obce a ještě parcel u Ludgeřovic. Jejich žaloby zamítl původně ostravský okresní soud a krajský i nejvyšší toto rozhodnutí v dovolání potvrdily. Nyní bude o kauze rozhodovat Ústavní soud.

V rozhodnutí se soudy opíraly o fakt, že vdova po majiteli se po roce 1945 legislativně mohla u státu svého práva na majetek domáhat, ale v plném rozsahu to neudělala. Nejvyšší soud vycházel při usnesení z toho, že všechno se uskutečnilo před 25. únorem 1948, a proto se restitučních podmínek netýká.

Rodina Rothschildů vlastnila ve Slezsku značný majetek, ale v roce 1939 musela nemovitosti odevzdat nacistům a po válce připadly státu. V Ludgeřovicích se žádost týká soustavy pěti menších rybníků, které obec dostala začátkem 80. let převedené od státu, a nejsou na nich žádná právní, věcná ani jiná břemena.

Se šilheřovickým zámkem se pojí dlouhá historie.
Šilheřovice zdobí historický zámek s parkem

„Z toho důvodu nevíme, proč bychom je měli vydávat. Svědomitě se o ně staráme, využíváme je a udržujeme. Nárok Rothschildů byl už třikrát zamítnut a doufám, že Ústavní soud bude stejného názoru,“ míní ludgeřovický starosta Daniel Havlík. V Šilheřovicích se nároky potomků majitele šilheřovického panství podle žaloby týkají zhruba čtyřiceti parcel.

Jedná se o pozemky, části polí i polních cest. Starosta Radek Kaňa si plně uvědomuje morální aspekt kauzy, ale jako vrcholný představitel obce hájí její zájmy. Proto věří, že všechno zůstane tak, jak je dosud. „Zvrat by byl pro nás asi nepříjemný, ale tři soudy už rozhodly v náš prospěch. Doufám, že i ten ústavní jejich stanovisko potvrdí. Každopádně se budeme řídit jeho rozhodnutím,“ konstatuje Kaňa.

JEDEN Z NEJBOHATŠÍCH RODŮ Bankéřská dynastie Rothschildů vznikla z německých Židů a své aktivity rozšířila v 18. století po celé Evropě. Někteří členové získali šlechtické tituly. Salomon Mayer, svobodný pán Rothschild, koupil šilheřovické panství v roce 1846 a rod vlastnil i další majetek na Opavsku. Jsou to například zmíněné ludgeřovické rybníky, v Bělé založil chov pstruhů. Případný dědic Geoffrey Hoguet Rothschild opakovaně uvedl, že rodina má zájem pouze o nemovitosti, které jsou v držbě státu nebo obcí.

Natáčení polského filmu na hřbitově ve Velkých Heralticích, Košetice ve Slezsku, 12. srpna 2017.
Polští filmaři zamířili do našeho kraje. Točí chmurný příběh tří farářů