Nejprve se zbourá stávající, už nevyhovující objekt šaten a pokladen, poté se začne stavět nová budova. Fotbalisté i volejbalisté v Hlučíně se dočkají nového zázemí. Novostavba bude v letošním roce největší investicí města.

„Pro náš volejbalový oddíl jsou nynější prostory nevyhovující. Celkově máme 83 členů a můžeme využívat pouze dvě malé šatny, což je naprosto nedostačující. Málo šaten a špatné sociální zařízení je také limitujícím faktorem při pořádání turnajů a není zde ani topení,“ vyjmenoval nedostatky organizační pracovník oddílu volejbalu TJ Hlučín František Košař a doplnil, že zlepšením podmínek pro činnost oddílu se zvýší předpoklady pro získání dalších zájemců o pravidelné sportování.

Nyní přišla dobrá zpráva. Objekt šaten a zázemí v areálu městského stadionu se bude stavět s podporou z dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Město může čerpat až 16,9 milionu korun, což pokryje 50 procent uznaných nákladů na výstavbu.

„Že se nám podařilo získat dotaci, je pro nás výborná zpráva,“ uvedl starosta Hlučína Pavel Paschek.

A nové budovy se nemohou dočkat ani fotbalisté.

„Za celý fotbal v Hlučíně mohu říci, že jsme nesmírně šťastní. Je to další krok k tomu, abychom vytvořili ještě lepší podmínky pro mládež,“ uvedl sekretář FC Hlučín Lukáš Petřík.

Projektovou dokumentaci nové budovy zhotoví autorizovaný inženýr pro pozemní stavby Matěj Kudlík za necelých 400 tisíc korun. Rozhodli tak radní města na základě výběrového řízení. Nová budova bude dvoupatrová, tvořená třemi obdélníkovými půdorysy. Součástí projektu bude rekonstrukce povrchu antukového volejbalového hřiště a vybudování parkoviště pro 14 aut, veřejného osvětlení a tak dále.

S demolicí původního objektu by se mělo začít letos v létě, nejpozději na podzim příštího roku by měla být stavba hotova.