Až vyrostou, budou tvořit zelenou hradbu a dodávat rybníku charakteristický ráz. Když letos v lednu nechal místní obecní úřad zhruba padesátileté topoly a dvě vrby pokácet, některé obyvatele Štáblovic to rozzlobilo a kácení označili za barbarský čin. Tvrdili, že stromy byly ještě poměrně mladé, zachovalé a jejich likvidace nebyla nutná.

Starosta obce Jiří Hoblík však argumentoval tím, že topoly neměly delší životnost a do rybníka, kde obec chová ryby, padaly větve. „Blízko stavíme také sportoviště, a když větve někoho zraní, poneseme odpovědnost my,“ uvedl starosta. Za pravdu mu dal také odborný posudek Agentury ochrany přírody a krajiny v Ostravě, který si obec nechala vypracovat a který hovořil v neprospěch stromů.

„Bylo vykáceno šestadvacet topolů kanadských a dvě poškozené vrby. Další stromy, duby letní staré až 250 let, na břehu rybníka zůstaly. Ty jsme jen na místě vykácených topolů doplnili výsadbou čtyřiceti mladých dubů. Předpokládám, že za dva, tři roky se začnou tvořit korunky a duby budou výškově přirůstat,“ uvedl jeden z členů místního zastupitelstva, který si nepřál být jmenován, ale jehož jméno je redakci známo.

Podle jeho slov byly náklady na výsadbu uhrazeny z příjmu za vytěžené dříví topolů. „Toto vše je jasná zpráva pro občany, kteří pokládali vykácení starých topolů za barbarství. Není to pravda. Naopak, náš obecní rybník je nyní zveleben a nikomu už od starých topolů úraz nehrozí,“ podotkl zastupitel, který rovněž vyzývá chovatele psů chodící k rybníku na procházku, aby po svých miláčcích uklízeli exkrementy. V rybníku obec nyní chová deset metrických centů násady kaprů, z jejichž prodeje má zisk. „Jednou za rok se zde na výlovu sejde celá obec včetně přespolních,“ dodal muž.