Při naší první zářijové návštěvě jsme mohli konstatovat, že v ničem nepřeháněla. Použité injekční jehly a všudypřítomné fekálie připomínaly minové pole. V areálu nebyl snad jediný poklop na kanálu a podlahy některých rozpadlých budov byly doslova posety prázdnými PET lahvemi od vína.

Situace v září: injekční jehly i fekálie

Už na první pohled bylo zcela zřejmé, že se zde zdržují bezdomovci nebo feťáci. Maminka, jejíž jméno je redakci známé, ale nechtěla vystoupit z anonymity, bydlí v blízkosti právě zmíněného areálu. Kolem něj každý den musí procházet nejen ona, ale také její děti, o které se právem bála, jelikož se v blízkosti zdržovaly pochybné existence.

Redakce na její popud kontaktovala Správu železniční dopravní cesty, která bývalý Stadrop vlastní. Ta už tenkrát přislíbila nápravu. Svému slibu zčásti dostála a hned pár dní nato se v kritickém místě objevila ostraha, která zabránila vstupu osob, které zde nemají co pohledávat.

Ten pořádný úklid ale proběhl teprve před pár dny.

Na místo jsme se vrátili takřka po třech měsících. Změnu jsme mohli zpozorovat hned na rampě za Východním nádraží. V místech, kde dřív bydlel slušný bezdomovec Jaroslav Kolačný, byla mříž. Dříve měl dle svých slov svolení tu zůstat od zaměstnanců drah za předpokladu, že zde bude udržovat pořádek.

Když jsme naposledy navštívili jeho skromný příbytek, potraviny měl úhledně vyrované do poliček. Důvodem byl i fakt, že jinak by mu je v noci žraly krysy. Otázkou zůstává, jestli slib porušil nebo zaměstnanci změnili názor.

Hromada plná větví i lahví od vína

V samotném areálu Stadropu byly změny ale mnohem markantnější. Keře, které dříve areál chránily před zraky kolemjdoucích, byly pryč. Díky tomu se nám naskytl výhled na bagr, který doprostřed nádvoří svážel na obrovskou hromadu všechen nepořádek. Hromadě dominovaly nejen větve, ale také PET lahve od vína.

Na mysli automaticky vyvstane otázka: Co bude s objektem do budoucna? Na tuto otázku nám odpověděl Jakub Ptačinský z tiskového oddělení SŽDC. „Vyčištění, oplocení a hlídání areálu je součástí chystaného prodeje. Tyto práce provedlo SŽDC. Nyní probíhají prohlídky zájemců o případnou koupi tohoto areálu," uvedl Ptačinský.

Fakt, že by Správa železniční dopravní cesty ráda objekt prodala, jsme se dozvěděli už v září. Tenkrát nám přišlo nepravděpodobné, že by jej vůbec někdo mohl chtít.

Karta se ale obrátila a uklizený areál může vypadat docela jinak. Jestli se ale skutečně nějaký zájemce objeví, ukáže až čas. Jedno je ale jisté. Obyvatelům okolních domů se bude nyní lépe spát a až půjdou pozdě večer domů, nebude je jímat hrůza.