Stal už se natolik zažitou součástí města, že někteří Opavané ani nepostřehli změnu názvu z kojeneckého ústavu na Dětské centrum Čtyřlístek. „Změna byla nutná. Pokrývali jsme už daleko více služeb než jen okamžitou pomoc kojencům,“ vysvětluje ředitel Čtyřlístku Petr Fabián.

V roce 2006 se navíc k dětskému centru v Opavě připojil také dětský domov pro děti od 1 do 6 let v Havířově. Důvodem byly transformace nemocnic a oddělování nevýdělečných součástí.

Každé dítě má svůj příběh

Příběhy dětí v Čtyřlístku se různí. Asi 80 procent jich tu je přímo na žádost rodičů. Zbytek tvoří ty zanedbávané či děti nezletilých rodičů. Občas přiveze policie nějaké starší, které je na útěku z domova. Žádné z umístěných dětí se odsud nepředává do dalšího dětského domova, jen do vlastní nebo náhradní rodiny.

Úspěšnost hledání domova je v opavském institutu fascinující. „Průměrná doba, kterou u nás dítě stráví, je dva a půl měsíce. Od roku 1997 se nám přitom podařilo najít domov pro všechny děti do šesti let věku,“ pyšní se ředitel.

Někdy se to ale bohužel ani nestihne. V centru totiž bydlí i vážně nemocné děti, které občas opustí svět předčasně. Pohled do nevinných tváří kojenců vyvolává u člověka otázku, jak je mohl někdo odložit. Petr Fabián to stručně komentuje slovy: „Nemůžeme se na to dívat svýma očima, nejsme v situaci jejich rodičů.“

Léčily se tu děti s tuberkulózou

Dětské centrum Čtyřlístek je výjimečné rovněž tím, že je v současné době jediným zařízením svého typu v České republice, které je držitelem akreditace zdravotnických zařízení o kontinuálním zlepšování kvality péče. Děti jsou zde ubytovány v samostatných bytových jednotkách.

O každou takovou jednotku se stará trojice školených dětských sester, tzv. tet. To údajně umožňuje větší přiblížení k rodinnému vzoru. Pro děti od narození do šesti let je tu pak připraveno jednatřicet lůžek.

Bez sponzorů by to nešlo

Zřizovatelem Dětského centra Čtyřlístek je Krajský úřad v Ostravě, jehož příspěvky také tvoří většinu příjmů. Finančně ale vypomáhají i další zdejší podniky a instituce. Tito sponzoři jsou poté za odměnu pozváni jednou za rok na koncert, který centrum pořádá ve spolupráci s opavskými sbory.