Školám se v současnosti nehospodaří dobře. Balík, z něhož se pořizují učebnice a jiné pomůcky, byl podstatně zmenšen. Na některých základních školách se setkáme i s dvanáct let starými učebnicemi. „Zjistili jsme, že oprava vyjde levněji. Máme knihaře, který se nám o to stará," připustila ředitelka Základní školy Ochranova v Opavě Ivana Chramostová a ještě dodala: „Některé kusy jsou deset a někdy i dvanáct let staré."

Pokud si škola nemůže dovolit nákup nových učebnic, sahá k alternativním metodám výuky. Především k té elektronické. „Využíváme program Evropské unie Peníze školám a mnohé materiály si vyrábíme sami. Publikujeme je potom na našem webu," poznamenal ředitel opavské ZŠ Manfréd Hubálek.

Zhorší se kvalita výuky?

Problém spočívá v tom, že z balíku na školní pomůcky se musí hradit i jiné věci. Z těchto peněz se například proplácí také nemocenská učitelů. „Nemyslím si, že se to týká pouze starých učebnic, ale všech pomůcek. Nejde přece žáka učit na deset let starém počítači. Když potom přijde někam do praxe, bude pracovat s něčím úplně jiným," odhadoval ředitel ZŠ Otická Jiří Kupčík.

Nabízí se tedy otázka, zda úbytek peněz v sektoru školství se do budoucna negativně neprojeví na kvalitě samotné výuky. „Prvně se to projeví především na podmínkách. Časem se to pak určitě odrazí také na kvalitě," dodal. Vše samozřejmě souvisí s aktuálností. Pokud žák dostane do ruky učebnici kupříkladu českého jazyka vydanou před deseti lety, nedá se stoprocentně říct, že třeba všechna gramatická pravidla budou ještě platná.

„Učebnice nejsou jedinou a hlavní pomůckou výuky. Každý učitel si svou hodinu sestavuje sám. Neaktuální věci se dají přeskočit," mínil ještě Jiří Kupčík.

Peněz je čím dál méně

Ne všichni staré učebnice vidí jako přítěž. Ředitelka Střední průmyslové školy stavební Karla Labudová tvrdí, že by se bez nich těžko obešli. „Jedná se především o odborné publikace. Mnohdy se stává, že nové učebnice jsou jenom přepsáním těch starých," míní.

Podobného názoru je také ředitel Základní školy Hornické v Hlučíně Martin Franek, který vyučuje fyziku: „Používám také novější publikace, avšak vycházím ze starší učebnice fyziky, která mi přijde nejlepší."

Hlučínská základní škola stejně jako například ZŠ Ochranova v Opavě využívá program Evropské unie Peníze školám. „Uplatnili jsme tuto možnost dotace a pořídili nové učebnice," připojil Martin Franek. V tzv. „balíku" ostatních neinvestičních výdajů ministerstva školství, z něhož se mají hradit učebnice, jiné školní pomůcky nebo třeba vzdělávání učitelů, je znatelný úbytek financí.

„Když srovnáme současnou situaci s tou, jaká zde panovala před šesti lety, nyní musíme vyjít s 30 až 40 procenty tehdejšího objemu peněz. Těžko říct, jestli to v budoucnu bude lepší," mínil vedoucí odboru školství, mládeže a sportu Moravskoslezského kraje Libor Lenčo.

Petr Dušek