„Mnohé se podařilo, některé věci se musely odsunout. Ale předsevzal jsem si, že mým hlavním úkolem musí být získat dobré jméno obce,“ říká s pokorou Karel Krupa. V jeho pracovně jsme si společně povídali i o tom, co je v Bělé nového nebo co se naopak chystá.

Stěžejní letošní záležitostí je výstavba nové hasičské zbrojnice. Jak práce probíhají?

Jde o akci za zhruba 14 milionů, máme obrovskou radost, že se nám podařilo sehnat dotaci z Moravskoslezského kraje a z Ministerstva vnitra. Výstavba hasičárny je letošní priorita. Vnímám novou hasičárnu i jako ocenění a odměnu pro naše hasiče, kteří jsou opravdu hodně aktivní a dobří. V minulém roce vyhráli hasičskou soutěž, byla to velká radost. Hasiči šíří dobré jméno obce, na čemž mi hodně záleží. Vážím si nasazení hasičů pro dobrou věc. Navíc do svých řad zapojují i děti, což je úžasné. Zbrojnice bude dokončena ještě letos, hotova už je hrubá stavba, dělá se elektroinstalace, fasáda. V současnosti jde o největší stavbu v historii Bělé. Brzy ji ale překoná ještě větší.

Pstruží farma v Bělé.
Pstruží farma Bělá: oáza uprostřed lesů. Už jste si tam zkusili chytit pstruha?

Jaká konkrétně?

Splašková kanalizace a čistírna odpadních vod. Tam budou náklady přes 50 milionů. Na projektu se intenzivně pracuje, je těsně před dokončením. A připravují se podklady pro žádost o dotaci, protože si uvědomujeme, že čím později o ni zažádáme, tím menší procento dotace bude a budeme nuceni obec více zadlužit. I s tímto proto spěcháme a věříme v pomoc odborníků, například pana inženýra Orsága, bývalého vedoucího Evropských fondů Moravskoslezského kraje, který umí tyto větší projekty řídit a nám v této věci velmi pomáhá, abychom nešlápli vedle.

Ještě nějaké akce máte v plánu?

V místě kluziště jsme vymysleli vodohospodářské úpravy, chtěli bychom prohloubit a vodou z pramene napustit takové jezírko, které by sloužilo i ke koupání. Zároveň bychom tím přispěli k zadržování vody v krajině. Přemýšlíme, že by ve staré pískovně mohl vzniknout areál pro lukostřelbu. Ale na to zatím nemáme finance, to jsou vize do dalších volebních období.

Kostel sv. Jana Křtitele.Kostel sv. Jana Křtitele.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Co Bělá a kultura?

Ještě není rozhodnuto, zda budeme pokračovat v našich Obecních dnech. Pořád se čekalo, jak bude probíhat rozvolnění a podobně. Tak jsme si řekli, že alespoň v rámci možností uděláme v našem sále večer pro seniory. Chceme našim spoluobčanům udělat radost. Oni jsou spokojeni, když se sejdou, pobaví se, já je seznámím s tím, co je nového, jsem rád, že i v pozdějším věku mají lidé o dění v obci zájem. Jsou to pro mě velmi kladné večery. Ale co se kultury obecně týká, umíme šokovat nejen Bělou, ale i široké okolí.

Co máte na mysli?

Když jsem jednou prohlásil, že za měsíc u nás vystoupí Helena Vondráčková, všichni si ťukali na čelo. Ale ona opravdu přijela. Stejně jako další, například Felix Slováček, Anička Slováčková. Za vše jsem nesmírně vděčný našemu čestnému občanu Radimu Masnému a právě proto jej nepřestanu chválit, vždycky nám pomůže. Jednou do Bělé přijel, zalíbilo se mu zde. Jsme přátelé. Všechny ty hudební hvězdy, které se nám přes něj podaří získat, je jeho dar pro Bělou. Obec Bělá udělila tři čestná občanství. První T. G. Masarykovi, druhé panu Františku Chmelíkovi, majiteli pstružích sádek a třetí právě Radimu Masnému. Vždy jsme dokázali ocenit upřímný přínos pro Bělou. Když člověk vnímá, že je to dáno ze srdce, je radost znásobena. Nebyl problém zastupitele přesvědčit, aby zvedli ruku, protože si to také uvědomovali a jsem tomu opravdu rád.

K Bělé neodmyslitelně patří léčivý studený pramen Židlo.
V Bělé se toho nebojí. Aneb i na malé vesničce se dá hrát velké divadlo!

Pane starosto, protože jste na úřadě již třetí generací, je na místě otázka, zdali ve vašich šlépějích půjde někdo další z vaší rodiny?

Ne, z rodiny ne (úsměv). Starší syn je u policie v Hlučíně, mladší rovněž v Hlučíně, ale u požárníků. Byl teď pomáhat i v Moravské Nové Vsi s hasiči, kde koordinoval jejich činnost. Člověk má radost, že se synové starají a jsou veřejně prospěšní, že našli v životě své místo.

Co vás na vaší práci baví?

Překonávat překážky, o kterých si jiní myslí, že to na tak malé vesnici nepůjde.

A co naopak nebaví?

Když se vám podaří něco mimořádného vybudovat a stejně se najdou lidé, kterým úspěch současného zastupitelstva jakoby vadí. Například jsme vystavěli nádherný altán, rodiny si tam mohou dělat letní oslavy a podobně. A objeví se výrostci, kteří jej ničí. Na zdi škrábou symboly, rozbíjejí sklenice o teď. Nebo poškozují houpačky na hřišti pro děti, malý kolotoč a další. Oni neví, co to obnáší, vymyslet projekt, sehnat peníze a nakonec vše zrealizovat. Když se to podaří, máte velkou radost. Já říkám, že každý ten projekt je jakoby trochu jako Vaše dítě. A když vám jej někdo poškozuje, člověka to hodně mrzí a přemýšlí, proč se tak děje. Navíc pak na opravu vynaložíte nemalé peníze. Přes to všechno jsem rád, když zase něco nového vznikne. Něco netradičního, co v okolí není. Velký přínos vidím i v tom, že máme velké a malé sdružení obcí Hlučínska, kde se setkáváme, hovoříme o projektech, dokážeme si vzájemně poradit.

Stavba nové hasičské zbrojnice.Stavba nové hasičské zbrojnice.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Co byste popřál Bělé do budoucna?

Další řízený rozvoj. A aby za pět, deset, dvacet let, kdykoli, obec ubránila svůj katastr. Mám nyní na mysli ten „prokletý“ písek, kterého zde je zhruba za dvě miliardy korun (obec Bělá se dlouhodobě brání záměrům některých subjektů, aby se zde začal těžit písek - pozn. red.). Daleko výše než těchto miliard si cením lidí, kteří si zde vybudovali rodinné domy a přihlásili se k trvalému pobytu v obci. Spousta rodin zde našlo své místo a věřím, že to místo je pro ně drahé a že i po tom, až odejdu z funkce se najde někdo, kdo dá přednost lidem před nějakými nesmyslnými těžbami. Mým velkým úkolem je tedy takového člověka, svého nástupce, najít.