Jak redakci řekl starosta Bolatic a také předseda Sdružení obcí Hlučínska Herbert Pavera, je pravda, že ve všech nemocnicích je dohromady více lůžek, než nemocnice potřebují. Také je podle něj pravda, že se dá zlepšit ekonomika nemocnic.

„Otázkou však zůstává, zda je nutné sloučit všechny nemocnice v jednu velkou nemocnici. Argumenty, o které se opírá kraj, jsou sice pravdivé, ale zavádějící,“ uvedl Pavera.

argument kraje: Dle analýzy, kterou si nechal kraj provést, se zjistilo, že všechny nemocnice v kraji dluží více než 200 milionů korun.

protiargument starosty: „Již se však k tomu neřeklo, že větší část dluhu tvoří tzv. odpisy majetku a že na skutečném celkovém dluhu nemocnice 95 milionů korun se nejvíce podílejí nemocnice v Novém Jičíně a v Karviné–Ráji.“

argument kraje: Dle analýzy, kterou si nechal kraj provést, se zjistilo, že společnými nákupy energií a služeb sloučených nemocnic se ušetří desítky milionů korun.

protiargument starosty: „Společné nákupy energií a služeb mohou společně provádět i samostatné nemocnice. Stačí se jen sdružit (na základě smlouvy) a provádět společné nákupy například prostřednictvím e-aukce, a nemusí tak dojít ke sloučení nemocnic.“

argument kraje: Dle analýzy, kterou si nechal provést kraj, se zjistilo, že má dojít k optimalizaci sítě zdravotní péče.

protiargument starosty: „Asi je pravda, že v každé i malé nemocnici nemohou být všechna oddělení jako ve velké nemocnici a i v nich se určitě dá optimalizovat zdravotní péče. Je však vhodné zrušit ortopedické oddělení ve Slezské nemocnici v Opavě, kde provádí asi 250 operací endoprotéz ročně stejně jako v Krnově, kam se má oddělení přesunout?

Bude to vhodné pro pacienty a hlavně budou stíhat lékaři nemocnice v Krnově 500 operací endoprotéz ročně společně s dalšími ortopedickými operacemi? A tak bychom mohli hledat i další a další argumenty pro i proti slučování nemocnic a rušení oddělení v nemocnicích.“

Jak nejlépe vyřešit zdravotní péči u nás?
Herbert Pavera: „Optimalizaci sítě zdravotní péče v nemocnicích je nutné provést, ale měla by být řešena na základě skutečných potřeb nemocnic a hlavně pacientů. Analýza nemocnic by měla být provedena více firmami a prodiskutována s odborníky, kteří znají ekonomiku nemocnic a kteří umí posoudit potřebnost zdravotní péče v daném regionu nemocnice. A při řešení optimalizace sítě zdravotní péče v nemocnicích, i s ohledem na slučování nemocnic, by se mělo přihlížet

Lucie Orbanová

Poznámka Zuzany Urbánkové: Kam doskřípe stroj na zdraví

Kolikrát se už o opavskou nemocnici bojovalo. Kdo si pamatujete doby okolo roku 1995, kdy byla nemocnice schizofrenně rozdělená na část patřící městu a část státu? Nedělalo to dobrotu.

Dnes jde do tuhého mnohem víc. Pokud kraj jako zřizovatel prosadí svou a opavskou nemocnici sloučí s ostatními šesti, nebude to dobré dvojnásobně. Kdo a jak uřídí takový moloch, čítající čtyři tisíce lůžek? Naroste byrokracie, nastoupí další úředníci, vše půjde ztěžka, ztuha, nepřehledně a za mnoho peněz. Velký stroj na zdraví doskřípe k neslavnému konci.

Třeba k podivné privatizaci. A v tom řetězci se ztratí pacient. Bude čekat na termín operace a dojíždět do nemocnic v okolí. Je opravdu nutné nemocnice slučovat? Jsou opravdu všechny tak zadlužené? Kraj tvrdí, že ta opavská v dluhu je, její vedení říká, že je naopak v zisku.

Jak jsou tak opačná prohlášení možná? Za vše prý mohou účetní hrátky. A tak si s námi někdo bezostyšně účetně pohrává. Také o tom hovoří v článku starosta Bolatic Herbert Pavera.