Pane starosto, projevil se v Chuchelné nějakým negativním způsobem loňský „covidový“ rok co se investic týká?

Neprojevil. Pracovalo se, nic se nezastavilo, ono by to ani nešlo.n. Prozraďte tedy, co se u Vás v obci loni povedlo zrealizovat?Otevřeli jsme kanalizační stoku, což výrazně pomohlo uchránit obec při vytrvalých deštích a bleskových povodních. Přes Chuchelnou vede potok, došlo k otevření uzavřené zatrubněné části, tím pádem voda projde obcí bez problémů. Letos v květnu, kdy byla padesátiletá voda, nás to dá se říci nepostihlo. Vše je ale o zemědělcích, nějakou hlínu jsme zde na komunikacích měli, ale nedopadli jsme jako některé jiné obce.

Které další akce se podařily?

Opravila se plynová kotelna ve škole, asi největší akcí byla rekonstrukce přírodovědné učebny. Dále se zrekonstruoval vstup do kaple sv. Kříže a po obci jsme nainstalovali informační tabule. Práce probíhaly i na hřbitově, kde jsme opravovali přístupové chodníky a cesty.

Přehoupněme se do roku letošního. Co se chystá nebo již bylo započato?

Začali jsme budovat nové multifunkční hřiště s umělým povrchem, pracuje se už i na nové hospodářské budově u obecního úřadu. Bude sloužit pro auta, zahradní techniku, tyto prostory nám dosud chyběly. Nově byl v obci u úřadu instalován i zásilkový box o dvaceti schránkách. Na počátku prázdnin by se měla začít stavět točna pro autobusy za náhradním hřištěm, poté již autobusy nebudou zatěžovat místní komunikace na ulicích Petra Bezruče a Komenského.Začátkem dubna jsme podali žádost o dotaci do dotačního programu Moravskoslezského kraje na podporu přípravy projektové dokumentace, jde o zpracování na odkanalizování lokality Resta s následnou realizací v dalších letech. Došlo také ke schválení rekonstrukce zdravotního střediska, toto však bude realizováno v příštím roce 2022.

Novinky čekají i na návštěvníky mauzolea v kapli sv. Kříže, je to tak?

Ano, jednou z nich je nahrávka mluveného slova pro návštěvníky kaple, což ocení i turisté z Polska, neboť text je namluven i v polském jazyce. Tímto bych chtěl poděkovat řediteli Muzea Chuchelná Kamilu Himlerovi, který reproduktory i celé zařízení v kapli instaloval a postaral se rovněž o mluvené slovo. Další novinkou je instalace zvonu z roku 1779 se stojanem a možností případného zvonění. V neposlední řadě turistům a návštěvníkům obce dáváme možnost, otevřením spodního vstupu, k nahlédnutí na restaurované sarkofágy přes kovanou mříž od začátku dubna po konec října i ve všední dny mezi osmou a šestnáctou hodinou.

Je nějaká oblast, která vás v Chuchelné trápí?

Myslím, že to u nás funguje, většina lidí je spokojena. Máme dobré zastupitelstvo, umíme se domluvit, to se pak udělá daleko více. Možná snad jen byrokracie. Kdyby šlo všechno rychleji, bylo by to lepší. Jestliže mi někdo řekne, že stanovisko dodá do třiceti dnů, tak ne. Na všechno se dlouho čeká. Nejhorší ale je, že lidé si potom myslí, že se pro to nic nedělá. Jenže vy na ta rozhodnutí čekat musíte a nejde mít všechno hned.

Co vás na vaší práci baví?

Když se něco podaří a něco se udělá. Ačkoli ne vždy se to všem líbí, ne všichni jsou spokojeni, ale tak to už bývá.

A v čem naopak vidíte ta negativa?

Občas se stane, že se ke mně nějaká informace dostane až z druhé ruky. Ne, že by mi to lidé řekli přímo, že se jim něco nelíbí. Někteří to řeší i anonymy.

Co byste Chuchelné přál do dalších let?

Aby se obec rozvíjela, stále zde byly základní služby pro občany, zachované zdravotní středisko, pošta. A také aby bylo kde stavět, aby tady zůstalo žít alespoň těch třináct set občanů, to nám stačí.