Pane starosto, co se v Litultovicích připravuje v letošním roce?
Předpokládám, že dokončíme rekonstrukci jednoho z rybníků, který již byl v havarijním stavu. Dále jsme obdrželi krajskou dotaci na bezbariérový přístup do komunitního centra. V Operačním programu Životního prostředí máme podanou žádost o dotaci na velkou akci, a tou je přestavba obecní energetiky. Doufám, že budeme úspěšní, protože jsme již prošli všemi koly hodnocení.

Zkuste přiblížit, o co konkrétně půjde?
V sídle úřadu na zámku máme nějakou spotřebu energie. Navíc zde nejsme sami, je zde například i lékárna. Avšak protože na tuto budovu, která je památkově chráněná, nemůžeme umístit fotovoltaické panely, vymysleli jsme projekt, kdy je nainstalujeme na novou hasičskou zbrojnici. Poté natáhneme kabel s propojením tady do zámku. Zároveň zrekonstruujeme stávající kotelnu, staré plynové kotle nahradíme moderními. Chceme nainstalovat i tzv. kogenerační jednotku, což je smíšená výroba tepla a elektřiny. Tedy v zimním období, kdy slunce příliš nesvítí, bychom si mohli vyrábět vlastní elektřinu tím, že budeme vytápět dvě budovy zámku.

Zámek v Litultovicích.
Litultovice mají novou hasičskou zbrojnici i sběrný dvůr

Když už jsme u toho zámku, ten litultovický se skládá ze dvou budov.
Ano, dnes se říká novější a starší zámek, dříve to bylo označení zámek A a zámek B. K zámeckému areálu patří ještě budova označována jako C, která v minulosti sloužila jako lihovar, později byla hasičskou zbrojnicí a dnes v ní máme sklad obecní techniky. Náš úřad sídlí v budově nového zámku. Základem byl objekt vedlejší, což byla středověká tvrz, v 16. století přestavěna na třípatrový zámek s věžicemi. Později byl zámek dostavěn do tvaru písmene „L“ i s renesančními arkádami, které byly v době baroka zazděny a znovu se objevily až při rekonstrukčních pracích v 70. letech. Ty mimo jiné odhalily, že zde máme zachovalé, byť mírně poškozené, cenné renesanční vnitřní fresky a záklopové stropy. Co se této vnitřní výzdoby týká, tak minimálně v rámci moravskoslezského regionu, ale i v rámci České republiky, jsme docela unikátní.

Má zámek i nějakou svou expozici, kterou mohou lidé navštívit?
Ano, ve vedlejším, starším zámku, máme menší expozici, kterou připravil dřívější místostarosta pan Josef Šamárek. Ve dvou místnostech se mu podařilo shromáždit historické artefakty od občanů, které jsou u nás po domluvě k vidění.

Andrea a Miroslav Hartmannovi z Litultovic.
Chcete se naučit tanci? Kurzy vás mohou provázet taneční mistři z Litultovic

Povedlo se vám v loňském „covidovém“ roce uskutečnit nějakou kulturní akci?
Loňský rok byl extrémně atypický. V lednu jsme stihli obecní ples, pak pochovat basu a dále již obec kulturní akce neprovozovala. V rámci uvolnění opatření jsme o prázdninách stihli několik promítání letního kina a poté slavnostní otevření nové hasičárny.

Letos nějaké akce už chystáte?
V lednu, když jsme o nich na pracovním setkání zastupitelstva přemýšleli, shodli jsme se, že se tím budeme zabývat, až budou jednoznačně dané podmínky. Protože víme, že v lednu to vypadalo optimisticky s tím, že v březnu se vše povede zlomit. Ale teď vidíme, že proočkovanost vázne. Koncem srpna u nás míváme karmáš, doufejme, že se povede uskutečnit. Ale v pořádání akcí umíme být pružní, takže je začneme řešit, až pokud to situace umožní.

Budišov nad Budišovkou.
Deník na návštěvě: Podívejte se, jak se žije v Budišově nad Budišovkou

Zmínil jste očkování. Očkuje proti covidu-19 také praktický lékař v Litultovicích?
Ano, očkuje. Jsme rádi, že v Moravskoslezském kraji se k praktikům vakcína dostává a očkují. Zejména, když mohu mluvit se svými kolegy z jiných krajů, kde nastává daleko více komplikací.

Co vás na práci starosty baví?
Když se něco podaří dokončit. Člověk může u konkrétních věcí vidět výsledek, že to funguje. A pak také různorodost. Žádný den není stejný jako ten předchozí. A někdy i tolikrát zatracovaná práce s lidmi, která je občas nepříjemná, ale dokáže mít i své světlé chvilky.

Co naopak už shledáváte méně příjemným?
Tak vrátím se k té práci s lidmi (úsměv). Která, jak jsem již řekl, může být i komplikovaná. Všichni si stěžují na srážku s byrokracií. Na druhou stranu i starosta je svým způsobem byrokrat, který vykonává výkon státní správy. Pokud se objeví nějaký problém, je mezi úřady obrovský rozdíl. Já jsem měl asi štěstí, že jsem velmi často narazil na orgány, které měly zájem potíže vyřešit, abychom se dobrali jednání. Ale i tady lze občas skutečně narazit na člověka, který jen čte a nepřemýšlí.

Pane starosto, zkuste nyní něco Litultovicím popřát do dalších let.
Přeji jim pokojný stav. Aby další rozvoj probíhal bez kotrmelců, zvratů či sousedských rozepří.