Kromě rozšíření mateřské školy, které přibyla jedna třída, se u vás děly i další investiční akce. Které to byly?

Pracovalo se na opravě kulturního domu. Měl sice novou střechu, ale chtělo to i další opravy. Covid zastavil pořádání akcí a tak jsme uvnitř vyměnily dveře a obložky, obklady, zmodernizovalo se osvětlení a sociální zařízení, budova dostala novou fasádu. Jsem rád, že jsme do toho šli i v době, kdy jsme nevěděli, co bude. Snažíme se totiž razit heslo, že k tomu lepšímu se musíme profinancovat. Takže investujeme. Menší opravy dále probíhaly na naší kapličce, stavěl se asi osmi set metrový úsek nové cyklostezky, u které začala vznikat trailová dráha. Pořídili jsme si v centru obce nové hodiny s teploměrem a datem, nově u nás stojí i chytrá solární lavička, ze které si zájemci mohou dobít telefon nebo se připojit k wi-fi.

V obci to tedy loni opravdu „žilo“.

Ano. Když jsem jí procházel, všude se kopalo, stavělo. A do toho jsme ještě začali s realizací poslední etapu splaškové kanalizace (úsměv).

Znamená to tedy, že celé Markvartovice už budou odkanalizovány?

Ty části, kde to jde, ano. Zůstanou pouze malé úseky, kde to z technických důvodů není možné.

Co se budoucích investic týká, chystáte novostavbu druhého stupně základní školy. Nějaké další vize?

Chtěli bychom rozšířit náš obecní úřad a umožnit bezbariérový vstup jak na úřad, tak do sálu ve druhém patře. Pořádání akcí v tomto sále je pro pořadatele poměrně náročný úkol. Protože veškeré občerstvení, hudební nástroje apod. se nyní musí vynosit pěšky po schodech a po akci zase pěkně dolů. Takže ze stávající věže na sušení hadic bude výtah a přistavěna bude nová věž, dvě kanceláře a další garáž pro hasiče. Máme už zpracovanou dokumentaci pro provádění stavby a tak věřím, že v létě začneme stavět. Před časem jsme koupili objekt Staré pekárny, který je nyní prázdný a nevyužitý. Chtěli bychom jej přestavět a vybudovat šest startovacích bytů pro mladé i seniory. Vyrůst by mělo i menší komunitní centrum s poštou, knihovnou, kavárničkou, kde by se lidé mohli scházet. V plánu je také menší denní stacionář pro seniory.

Jak to bude letos s kulturními akcemi, připravujete nějaké?

Tuto oblast má výborně zmapovanou paní místostarostka. Akce má přichystány, ale zatím nevíme, zda se budou moci uskutečnit. Hlavní akcí u nás bývá odpust, který letos vychází na konec května. Program je hotov, máme předjednány hudební skupiny, vystoupení, ale čekáme. Zatím jsme se dohodli, že zrealizujeme tradiční slavností průvod ke kapli Nejsvětější Trojice, kde se bude konat mše svatá v zahradě kaple pod starým dubem. Jinak kultura u nás „jede“, každoročně děláme mnoho akcí. Vydáváme i kalendář. Loni, když nebylo nic, se uskutečnilo alespoň krmášové koláčobraní, s bohatým kulturním programem. Součástí je vždy i výstava fotografií. Tentokrát to bylo na téma rodinné recepty. Snímky pak použijeme právě pro náš stolní kalendář. Mezi ty větší patří ještě zahájení adventu se slavnostním rozsvícením vánočního stromu, mikulášskou nadílkou a jarmarkem. Pro dokreslení adventního času opět vyzdobíme a osvětlíme vánočně obec a spustíme zvonkohru, která se loni lidem líbila.

Nová solární lavička.Nová solární lavička.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Je nějaká oblast, která vás v Markvartovicích trápí?

Někdy mě trápí mezilidské vztahy. A potom žabomyší války. Některým lidem asi dělá dobře činit druhým nepříjemnosti a stále se soudit. Pokud někdo za námi na úřad přijde s požadavkem, snažíme se mu maximálně vyjít vstříc. Ale ne vždy je to v našich silách. Často také řešíme stížnosti na neukázněnost řidičů, rychlou jízdu, nerespektování dopravního značení, znečišťováním ovzduší kouřem z komínů, černé skládky, sousedské rozepře. A potom jsou ale i okamžiky, kdy má člověk radost. Když jsem v roce 2014 nastupoval, konečně se nám podařilo opravit kousek jedné cesty. Byla soukromá, ale povedlo se nám ji odkoupit a zrekonstruovat. Pak jsem potkal malé kluky, kteří byli veselí, že mohou drandit na kolech a děkovali. Nebo když nám další klučina pochválil solární lavičku. Je moc příjemné slyšet, když se dílo podaří a lidé jsou spokojeni. To jsou signály, že to děláme dobře, člověk zapomene na škarohlídy a jede se dál.

Co byste Markvartovicím popřál do dalších let?

Markvartovicím přeji obyvatele, kteří nebudou v obci jen bydlet, ale kteří zde budou i žit. Občanům bych přál, aby v naší obci našli zázemí pro hezký a spokojený život, společenské vyžití a čas pro své koníčky. A v neposlední řadě čisté životní prostředí.