Tradice v obcích

„Pravidelně jsou pořádány hasičské soutěže. Dále josefovské vyhrávání, kdy skupina místních muzikantů na svátek Josefa obchází vesnici a u každého domu, kde bydlí muž či žena tohoto jména, zahrají vždy tři oblíbené písničky oslavence.

Večer je pak zakončení v místní hospůdce, kde u hudby a písniček oslaví Josefovésvůj svátek se svými přáteli a známými,“ přiblížil tradici starosta Služovic Jan Chrobák a doplnil, že takto chodí Josefům vyhrávat ve Služovicích a Vrbce již více než pětadvacet let.

V obci se dále konají Svatofloriánská setkání hasičů. „Hasiči Služovic, Vrbky a Oldřišova se scházejí vždy nejbližší neděli k čtvrtému květnu, kdy si připomínají svátek svatého Floriána, patrona hasičů. V průvodu s prapory a hudbou jdou do kostela v Oldřišově, kde je sloužena mše svatá za hasiče. Letos se koná jubilejní již dvacáté setkání,“ podotkl starosta.

Ve Služovicích slaví také Den matek a předvánoční posezení. Dlouholetou tradici má podle starostových slov turnaj v kopané starší generace pod názvem Memoriál Josefa Wihody, který pravidelně navštěvuje i družstvo z Polska.

K tradicím, které v obci zanikly, se řadí velikonoční klapání a draní peří. K obnoveným a novým tradicím pak patří vítání občánků, stavění a kácení máje, myslivecké hody, recesní hasičská soutěž, posezení u dechovky, setkání seniorů, obecní zabijačky a turnaje v malé kopané a nepravidelně turnaje ve stolním tenise.

„Všechny akce jsou hojně navštěvovány širokou veřejností a o kulturní život v obci je velký zájem,“ dodal starosta Jan Chrobák.