Pane starosto, prozraďte, které investiční akce ve Štěpánkovicích proběhly v minulém roce, případně se dokončují letos?

V minulém roce jsme uvedli do provozu nový obecní bytový dům. K pronájmu zde jsou celkem čtyři bytové jednotky. Na místní komunikaci U Dvora se vyměňoval kanalizační řad, vodovodní přípojky, silnice dostala kompletně nový asfaltový povrch. Dále se pracovalo i na vodovodním řadu a kanalizaci v ulici Na Kopečku. Pokud opravujeme nějakou komunikaci, vždy to uděláme komplexně. Projekt na novou kanalizaci máme připraven i na komunikacích U Bartošovce a Rybniční, což jsou komunikace souběžné s již opravenou ulicí Jasanovou, kde je jejich stav již špatný. Chtěli bychom opravit i samotné komunikace, bude to však na etapy, protože celkově se bude jednat o investici za přibližně šedesát milionů.

Investovalo se také do základní školy. Přibližte, které projekty se uskutečnily nebo se připravují?

Co se základní školy týká, tak jsme loni vytvořili za 1,5 milionu korun s pomocí dotace venkovní učebnu a také jsme se pustili do oprav školního hřiště. To je investice za přibližně 11,5 milionu, dotace z MMR činí asi pět milionů. Chceme nový trávník, tartan okolo něj, zavlažovací systém. A bude to mít takové multifunkční využití, protože na okraji vyroste i dráha pro naše dobrovolné hasiče, která bude splňovat podmínky hasičského sportu. Do budoucna bychom rádi vytvořili dvě učebny. Jedna je odborná jazyková za tři miliony korun z programu IROP, nyní probíhá výběrové řízení na dodavatele. V případě té druhé počítačová z MAS Hlučínsko máme zažádáno o 1,7 milionu korun a schváleno cca 1,5 milionu korun. V květnu budeme instalovat nový protipovodňový varovný systém s funkcí rozhlasu asi za 3 miliony z programu OPŽP, připravujeme projektové dokumentace na cyklostezky, na novou hasičárnu, instalujeme postupně nové veřejné osvětlení, opravujeme chodníky. Je toho hodně, čím chceme zkvalitnit život v obci.

V dubnu byla rovněž slavnostně otevřena nová knihovna…

Ano, s opravou se začalo po novém roce, protože stávající vybavení již nebylo vyhovující. Rekonstrukce byla kompletní. Knihovna dostala nový nábytek, podlahy, osvětlení. Neslouží totiž jen pro půjčování knih, ale konají se zde třeba i přednášky, besedy, po večerech zde bývají lekce jógy. Knihovnu navštěvují děti ze školky i školy. Vyrostla zde i taková rukodělná místnost, kde budou moci návštěvníci něco vytvářet a podobně.

Co vaše zdravotní středisko? Máte dostatek lékařů?

Zdravotní středisko jsme v loňském roce koupili. Už kdysi bylo v majetku obce, pak se odprodalo a nyní je zase naše. Avšak objekt není úplně v dobrém stavu, takže připravujeme investici, kdy by došlo k zateplení, spravil by se otopný systém, instaloval se výtah, zkrátka by středisko dostalo nový kabát. Momentálně zde máme dva zubaře a praktického lékaře. Rádi bychom ale přijali také pediatra.n. Štěpánkovice a jejich okolí je protkáno cyklostezkami.

Další se staví směrem na Svobodu. Kdy bude hotová?

Stavět se začala loni a dokončena bude v polovině letošního roku. Co se týká naší části Svoboda, její odkanalizování mě trápí. Řešíme to už delší dobu, již jsme podali objednávku na projektanta, který nám zpracuje dvě nebo tři studie, jak by odkanalizování mohlo proběhnout. Samozřejmě vše musí schválit zastupitelé. Poté bychom hledali dotační program. Ve Svobodě máme také lokality, kde nám dělají velké starosti přívalové srážky. Pozemkový úřad slíbil, že v rámci úprav zde vybuduje poldr.

Obec zde již investovala nemálo peněz, je to tak?

Právě. Prováděl se i hydrologický průzkum, bohužel slib zatím splněn nebyl a poldr dosud neexistuje.

Co vás ve vaší profesi starosty naplňuje?

Když je za člověkem vidět práce, obec vzkvétá, lidé jsou spokojeni a dobře se jim tady žije. A také pokud nejsou žádné žabomyší války.

A co je naopak tou negativní stránkou?

Mrzí mě, že některé věci nejdou vyřešit. Je to dáno historicky a nejde s tím nic udělat. Lidé si ale myslí, že by to jít mělo. To mě trápí, protože děláme hodně projektů a ve finále narazíme například na některé státní instituce, které řeknou – toto a toto musí být jinak. Člověk se snaží, věnuje tomu čas a potom je projekt takříkajíc shozen ze stolu.

Závěrem, co byste Štěpánkovicím popřál do budoucna?

Hlavně, aby občané byli zdraví, spokojení a dobře se jim ve Štěpánkovicích žilo. A také aby ubylo „kouřičů“ z komínů, kteří nám znečišťují ovzduší. I když musím konstatovat, že se situace postupně hodně zlepšuje.