Kromě stavby nového chodníku ve Stiborské ulici jste loni začali také s projektem na inženýrské sítě v Zámecké ulici. Prozraďte, které investiční akce se vám dále povedly v minulém roce?
Velkou akcí byla rekonstrukce kotelny v základní škole. Byly zde přes dvacet let staré plynové kotle, které jsme vyměnili za nové kondenzační. Zároveň jsme si požádali na Ministerstvu financí ČR o dotaci. Byla to jen zkouška, protože se evidoval velký přetlak žádostí. Ale nakonec vláda přihodila větší balík peněz a dostalo se skoro na všechny žádosti. Takže na tuto akci za 1,8 milionu jsme získali dotaci 1,5 milionu korun. Ve škole tak nyní máme zcela zmodernizovanou kotelnu. Dále se ve škole dělá také nová elektroinstalace, toto je rozděleno na etapy. Asi před třemi lety se prováděla kompletní rekonstrukce tělocvičny včetně nových podlah, topení, elektroinstalace, malování a vybavení.

Do školy jezdí i děti z okolních obcí?
Spádovost už není jako kdysi, rodiče mohou děti posílat i do jiných škol. Ale ano, naše škola slouží i pro Rohov a Třebom, ale dojíždějí zde děti i z některých dalších obcí, nebo jedno i z Polska.

Letecký pohled na Sudice.
Sudice se rozrůstají, už běží projekt pro další nové rodinné domy

Součástí objektu je také mateřská škola, že?
Ano, ta původní se nacházela v ulici Na Angru. Tam bylo krásné a klidné zázemí, ale bohužel byla moc malá. Proto jsme udělali projekt a školku vestavěli do uvolněného pavilonu nad školní jídelnou. Nyní máme krásnou a velkou školku pro 36 dětí, standardně jich zde ale máme 25 až 28, opět sem dojíždějí i děti z Rohova a Třebomi. Naši školu jako obec každoročně finančně podporujeme, na provoz dáváme ročně téměř dva miliony, což není málo. Škola je z roku 1974 a když ji chceme udržet a to chceme, je to jednotný názor celého zastupitelstva, musíme do ní investovat tak, aby byla stále pro děti atraktivní, krásná a moderní.

Opusťme nyní oblast školství. Které další projekty se povedly?
Na bývalé skládce jsme na podzim vysadili 25 stromů a 95 keřů, a to spolu s občany. Další padesátku stromů pak sázeli zaměstnanci obce. Celkem jsme vysadili 134 stromů a 95 keřů. Letos v únoru se dokončilo vybavení knihovny za asi 200 tisíc korun, kde se měnil nový nábytek, už to bylo potřeba. Přes MAS Hlučínsko jsme si požádali o dotaci, v těchto dnech probíhá závěrečná kontrola projektu a poté by mělo dojít k proplacení naší žádosti. Zároveň jsme se přihlásili i do další výzvy, kterou opět vyhlásilo MAS Hlučínsko. Chceme vybavit zasedací místnost, která bude dále sloužit nejen pro potřeby obce, ale i spolkovou činnost. Rovněž zde bývají, různé přednášky, besedy či kulturní vystoupení. Letos chystáme i další opravu chodníku na ulici Ratibořské a opravu části místní komunikace na Angru.

Budišov nad Budišovkou.
Deník na návštěvě: Podívejte se, jak se žije v Budišově nad Budišovkou

Jak to vypadá s kulturními akcemi? Mohou se občané na některé těšit?
Termíny máme nachystány a doladěny tak, aby se mohlo začít realizovat. Naplánován je například odpust, který bývá kolem 24. června na svátek Jana, patrona naší obce. Ale jestli se nějakých akcí dočkáme, zatím opravdu nevíme. Loni se podařila sportovní slavnost, v prosinci jsme pak prostřednictvím našeho veřejného rozhlasu zpívali koledy.

Je něco, co vás v Sudicích trápí?
Máme málo dětí ve škole. Snažíme se, aby se nám tady přistěhovalo více lidí, budujeme tedy nová stavební místa pro rodinné domy. A dále nás trápí i projíždějící vozidla. Přes Sudice vede silnice první třídy I/46. Máme zde spojku přes Ściborzyce Wielkie na Opavu. Ale bohužel, polští řidiči nám tady občas jezdí jako závodníci.

Co vás baví na práci starosty obce?
Že jste v každodenním kontaktu s lidmi. Staráte se o svou obec, ve které jste doma. Jsem rád, když se něco podaří. Jakmile se dodělá nějaký projekt, práce, a je to za Vámi vidět, tak Vás to zahřeje u srdíčka. Každý rok se snažíme obec zvelebovat, hlavně aby sloužila lidem. I když těch problémů je někdy více než radostí.

Letecký pohled na obec.
Štítinu s Kravařemi letos propojí nová cyklostezka

Když už jste zmínil ty problémy, co naopak považujete ve své práci za to méně radostné?
Tak náš největší boj je byrokracie. Říkáme tomu papírová válka, nejvíce je toho u dotací. A pak také věčný svár lidí. Není člověk ten, aby se zavděčil lidem všem.

Závěrem řekněte, co přejete Sudicím do dalších let?
Aby se vesnička stále rozrůstala, vzkvétala a bylo zde více mladých lidí. A momentálně hlavně aby skončil koronavirus a všechno se vrátilo do starých kolejí, aby všichni občané nejen v naší obci zase mohli spokojeně žít.