Minulý rok byl na kulturní akce rokem chudým. Povedlo se vám i navzdory tomu nějaké uspořádat?
Ano, měli jsme štěstí. Povedl se nám dětský den. Dále začátkem července fotbalový turnaj „starých gard“, proběhla také soutěž „železný hasič“ a konala se Moravskoslezská liga v požárním sportu. Uspořádali jsme rovněž i Větřkovský karmáš. Jde o třídenní akci, která začíná v pátek letním kinem, následuje sobotní odpolední program, večerní taneční zábava. A v neděli pak mše. Základem celého karmáše je slavnost k posvěcení našeho kostela, snažíme se tuto tradici dodržet. My jsme ji vlastně obnovili. Respektive oslavy v církevní rovině probíhaly vždy. A my jsme je rozšířili o tu světskou část. No a poslední velkou akcí, která nám byla umožněna, bylo Setkání výrobců a sběratelů hlavolamů.

Ilustrační fotografie.
Soutěžit budou podomácku vyrobené traktory

Tady bych se chvíli zdržela. Proč zrovna hlavolamy? Kdy ta tradice vznikla?
Duchovním otcem celé akce je můj předchůdce, bývalý pan starosta Lederer. On byl a je vášnivým sběratelem hlavolamů a dnes už je také vyrábí. A protože se tímto zabýval, napadlo jej, že do Větřkovic pozve sběratele a výrobce hlavolamů. Setkání je dvoudenní s tím, že v sobotu si účastnici představí novinky v tomto oboru, popovídají si a v neděli to vše představí veřejnosti. Nejde jen o hlavolamy, k vidění jsou také sběratelské kuriozity. Akce je doplněna i o prodejce, ale jde výhradně o výrobky, mající hodnotu tvořivé lidské práce. První ročník „hlavolamů“ se konal v roce 2003 a od té doby běží bez přerušení.

Další významnou akcí je traktoriáda, je to tak?
Ano. Od roku 2000 v obci funguje spolek Tazi team. Tito kluci začínali nejdříve jezdit rodeo kros. Postupem času od toho upustili. A protože už tehdy se hovořilo o tom, že v obci máme spoustu podomácky vyrobených traktorů, zrodila se myšlenka na uspořádání přehlídky. Pustili se tedy do organizace, poprvé v roce 2008 se účastnili spíše místní obyvatelé. Akce se vydařila a rozhodli jsme se, že uspořádáme další ročník. To se rozkřiklo, a tak sem přijížděli nově závodit i lidé ze širokého okolí. Dokonce až z Plzně. Traktoriáda ale není jen o závodech, součástí je také bohatý doprovodný program. Snažíme se prezentovat třeba vojenskou techniku, měli jsme zde například i tank T-72, což se běžně nevidí.

Ve Větřkovicích jste „začínal“ v roce 2006 jako zastupitel. Poté jste se v roce 2010 stal místostarostou a od roku 2014 stojíte v čele obce. Prozraďte, co vás na vaší práci baví?
No, nejvíc to, když se něco podaří (úsměv). A samozřejmě, kdyby mě to nebavilo, nemohu to dělat.

Je něco, co vás v obci trápí?
Občané by chtěli, abychom například rekonstruovali místní komunikace. Ale je tady zásadní problém a tím jsou peníze. Jakmile zjistíme, že v obci máme něco, co bychom mohli opravit nebo postavit pomocí dotačních peněz, tak po tom „skočíme“. Protože příští rok už taková příležitost být nemusí. A někteří občané nám to vyčítají. Je pravdou, že upřednostníme akce, kde je možnost získání dotace. Já je chápu, rozumím jim. Avšak neměli bychom si nechat ujít peníze na něco, co nám v obci chátrá nebo chybí a právě pomocí dotací by se to dalo opravit či postavit. Jenže v očích některých obyvatel to vypadá tak, že děláme zbytečnosti místo toho, co je potřeba. Proto jsme letos v rozpočtu snažili najít peníze a chystáme se opravit asi kilometrový úsek jedné místní komunikace. Kupodivu letos poprvé se objevila možnost na tento typ akce dotaci získat, takže to zkoušíme. Ale i kdyby to nevyšlo, zaplatíme opravu ze svých peněz, uděláme ji tedy tak jako tak.

Ještě se krátce vraťme k vašemu postu starosty. Co vás na ní naopak nebaví?
Souvisí to vlastně s předchozí odpovědí. Nebaví mě, když obce musí spoustu času a energie věnovat přípravě žádostí o dotace, protože je to obrovská byrokracie. S většinou starostů se shodneme, že stát by měl obce postavit na vlastní nohy. Zbavit je těchto žádostí dotačních pobídek. Pokud by se například dotační peníze, ať už evropské nebo z národních zdrojů obcím rozdělily prostřednictvím rozpočtového určení daní, tak mají peníze, o kterých si mohou sami rozhodnout a investovat tam kde zrovna potřebují. A to se ještě nebavíme o vzrůstající byrokratické zátěži běžného provozu obcí.

K těm dotacím - máte na mysli to, že dotace jsou sice přínosné, protože jde o získání peněz, ale jste svazováni tím, že můžete tyto prostředky použít pouze v určitých oblastech?
Přesně tak.

A jaké je přání starosty Větřkovicím do budoucích let?
Přál bych jim, aby byly obcí prosperující a svěží, kde se dobře žije mladým, střední generaci i seniorům. A aby obcím našeho typu politikové věnovali dostatek pozornosti a nenechali nás „vymírat“.