Bezúplatný převod školy do vlastnictví obce, o který Neplachovice zažádaly, ale není v současnosti stále dokončen. „Dopisem z druhého listopadu 2004 mi bylo sděleno, že nemovitost je zřejmě zapsána na listu vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,“ vzpomíná neplachovický starosta Jiří Čech a dodává: „Nemůžeme žádat z důvodů vlastnických vztahů o dotace na opravu kuchyně a střech. Jsou vypracovány projekty, podána žádost o dotace ministerstvu financí a parlamentu. Je možné, že pro nedodržení podání o vlastnictví bude naše žádost vyloučena.“

Další větší problémy vyplývající z toho, že Neplachovice stále nejsou vlastníkem školy, podle starosty nejsou. Za zmínku ale určitě stojí , že obec vede další jednání s vlastníky pozemků přilehlých ploch, které jsou v užívání školy. „Některé doposud patří Úřadu pro zastupování a některé vykupujeme od jiných vlastníků. Jelikož jsme se stali zřizovateli příspěvkové organizace, dáváme naše finanční prostředky do cizího majetku. S Úřadem je sepsána smlouva o výpůjčce,“ potvrdil starosta.

Kámen úrazu je podle něj v politické situaci. Především pak v tom, jak se mění ministři a úředníci. Jak uvedl, věci se nedaří urychlit ani přes nemalou snahu ředitele Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Opavě Karla Tošenovského. To, že proces bezúplatného převodu není tak jednoduchý, jak by se mohlo zdát, potvrdil také ředitel Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Ostravě Karol Siwek. „Už ve chvíli, kdy byla škola postavena, nebyla zapsána na list vlastnický. To bylo v roce 1977,“ vysvětluje Siwek a podotýká: „Vzhledem k tomu, že jde o bezúplatný převod státního majetku v účetní hodnotě osmnácti milionů korun, musí se vše náležitě prověřit. Případů, kdy jde o bezúplatný převod v takové hodnotě, je opravdu minimum.“

Podle jeho slov je to složitý proces se svým vývojem, který musí nakonec schválit ministerstvo financí. „Vše musí být tak, jak to vyžaduje zákon. Ale myslím, že už jsme ve finále,“ dodal Siwek.