Paní starostko, oprava Náměstí je spojena s rozšiřováním mateřské školy v ulici Petra z Kravař, respektive rekonstrukce na ni navazuje. Je tomu tak?
Ano. Projekt ulice Petra z Kravař máme zpracován a jakmile se dokončí práce na školce, začne se dělat tato ulice. Průběžně se bude zpracovávat projektová dokumentace na hlavní část Náměstí. Je to proto, že sice můžete mít vyřízena všechna povolení, ale jakmile začnete stavět například až za dalších pět let, všechna vám propadnou a musíte je obstarávat znova. Na ulici Petra z Kravař, která bude po dokončení opravdu moc hezká, jsme si vyzkoušeli, co nás čeká na Náměstí.

Náměstí se tedy bude opravovat na etapy?
Je tomu tak. Nechtěli jsme totiž řešit jen samotnou ulici Náměstí, ale jsou k tomu přidruženy i uličky Petra z Kravař a ulice Novodvorská, která vlastně obkličuje úřad, faru a kostel. Chtěli jsme, aby i tyto ulice byly do studie zapracovány, protože to je to historické centrum, které celému prostranství vzhledově také pomůže.

Zámecká kavárna na zámku v Kravařích.
Sladký ráj na kravařském zámku. Kavárna sází na domácí výrobu

Ve městě aktuálně probíhá řada menších, ale i velké investiční akce. Některé obce mají co se investic týká problémy, protože mnohé firmy zaměstnávají ukrajinské dělníky, kteří museli odjet do války. Tím se termíny realizací zpožďují. Týká se to i Kravař?
My spíše vnímáme jako velký problém zdražování obecně. S tím se budeme potýkat a bude to záležitost, kterou musíme vyřešit, pokud nechceme akce zastavit, zpomalit nebo je odkládat, což bych nerada. Budeme se muset zamyslet nad dofinancováním, protože rozpočet, který tvoříte někdy v září, s tím absolutně nepočítal.

Paní starostko, jedním z bodů, kterým se minulý rok zabývali zastupitelé, byl i vznik fotovoltaických elektráren na třech místech v katastru města. Jaká je aktuální situace?
Zastupitelé loni v této souvislosti rozhodovali o změně územního plánu. Na stole nám přistály žádosti o zřízení třech lokalit, kde by byly fotovoltaické elektrárny (FVE) umístěny. Všechno to byly žádosti soukromých osob. Lokality byly představeny zastupitelům, kteří měli možnost se k věci vyjádřit. Nakonec prošla největší, sedmdesátihektarová lokalita na Novém Dvoře, kdy zastupitelé odsouhlasili, že tam FVE chtějí a že je to v rámci územního plánu možné. Neprošla lokalita, která byla umístěna na Koutských loukách u cyklostezky na Dolní Benešov. Co se území mezi Kravařemi a Štěpánkovicemi podél hlavní komunikace týká, nebylo přijato usnesení, protože se nenašly hlasy ani pro schválení, ani proti.

Zámek v Kravařích.
NOVÝ SERIÁL: Deník na návštěvě. Podívejte se, jak se žije v Kravařích

Umístění solárů na tomto místě se tedy bude ještě řešit?
Ano, bude se projednávat ještě jednou v tomto volebním období.

Můžete přiblížit, jaký máte na celou záležitost kolem vzniku FVE na katastru města osobní názor?

Mohu říci, že já pro jejich vznik nejsem, domnívám se, že fotovoltaika patří na střechu, velká parkoviště, velké budovy, obecní domy, do průmyslových areálů, ale ne na ornou půdu. Vím, že je třeba hledat alternativní zdroje, ale ne takovým způsobem. Samozřejmě respektuji, že jde o půdu v soukromém vlastnictví, dotčená půda ani území nejsou v majetku města.

Kravaře jsou jedním z měst a obcí, kterými vede frekventovaná silnice I/56. Už roky se řeší její přeložka. Jsou v této věci nějaké novinky?
Poslední zprávou je, že Ředitelství silnic a dálnic rozhodlo, že nechá zpracovat EIA, vezmou si to na svá bedra, což je velký posun. My jako Sdružení obcí Hlučínska jsme byli připraveni finance na EIA poskytnout, protože vždy je to o penězích. Byla jsem ráda, že i starostové, kterých se to přímo netýká, vizi podpořili, aby se realizace přeložky urychlila, za což jsem kolegům vděčná a jsem za to ráda.

Kostel sv. Bartoloměje v Kravařích.
Významné investice v Kravařích: rozšiřuje se mateřská škola a hřbitov

Od roku 2020 jste také krajskou zastupitelkou. Na čem pracujete?
Jsem členkou kulturního výboru, což je fajn, protože k památkám a kultuře má člověk blízko. Figuruji také v komisi pro regionální rozvoj a cestovní ruch, řešíme dotace pro malé obce. Mám zde zpětnou vazbu kolegů starostů, to je skvělé, jsem schopna jim předat informace, co se připravuje, co je čeká.

V letošním roce se konají volby do obecních zastupitelstev. Vy působíte jako starostka Kravař druhé volební období. Prozradíte, zda budete tento post na podzim obhajovat?
Obhájila bych jej ráda. Uvidíme, jaká bude vůle občanů, to nikdo nedokáže odhadnout. Ale když máte nastaveny projekty, které se navzájem prolínají, stojíte u jejich zrodu a následné realizace, vždy máte chuť je dokončit. Půjdu tedy do toho a uvidíme (úsměv).