V ohrožení byla asi stovka domů, přesně pětadevadesát popisných čísel a také část území za tenisovými kurty.

„Naštěstí okolo jednadvacáté hodiny se začala situace uklidňovat a hladina řeky nešla rapidně nahoru. Věřím, že už se začíná blýskat na lepší zítřky,“ řekla Deníku ve čtvrtek dopoledne kravařská starostka Monika Brzesková.

Pokud by se situace neuklidnila, existovala varianta s evakuací celé oblasti.

„Museli jsme být připraveni na všechno, tedy i evakuaci, kdyby voda nadále stoupala. Byli jsme v terénu, s občany se na toto téma bavili. Někteří by šli ke svým příbuzným. Pro ty, kteří by neměli kam jít, byly připravena místa ve škole. Ta se přímo nabízela, vzhledem k tomu, že děti mají nyní distanční výuku,“ řekla starostka, která zároveň z pozice velitelky řídila Krizový štáb a byla přímo na místě dění.

„Osobní kontakt je důležitý. Vyslechnete si přímo, co lidí trápí, co potřebují,“ doplnila.

Do akce byli zapojení jak místní dobrovolní hasiči, tak profíci z Opavy.

„Občané se nás obracejí o o pomoc s čerpáním sklepů, ale je třeba počkat, až voda trochu klesne. Po vyčerpání se totiž hned vrací zpět,“ podotkla Monika Brzesková. „Totéž platí o vyčíslení škod, až voda opadne, budeme chytřejší“ zakončila.