Tradice v obcích

„Domnívám se, že některé z nich neodmyslitelně k obci patří,“ uvedla a dodala: „V minulém roce jsem jmenovala komisi pro kulturu a sport, jejíž členové se snaží tradice udržovat a přidávat i novodobé.“

Nové občánky vítají více než 30 let

Zřejmě nejstarší tradiční akcí v Raduni je posvícení. To je podle slov Ludmily Juráňové spjato s vysvěcením kostela. Nutno podotknout, že kostel je přes čtyři sta let starý. „Posvícení je příležitostí pro setkání rodin a přátel a navštívení zábavných atrakcí v obci,“ řekla.

Jak dále zmínila, již přes třicet let má v obci své nezastupitelné místo také Vítání občánků či oslava Dne dětí. „Při vítání nových občánků jsem byla již se svými dětmi, a to je více než třicet let. Tato tradice nebyla přerušena ani po roce 1989 a je vnímána pozitivně,“ míní Ludmila Juráňová. Ke Dni dětí, jak uvedla, více než třicet let organizuje Základní škola v Raduni Pohádkový les.

„Jedná se o akci, kde děti mohou prožít pěkné chvilky s pohádkovými bytostmi v areálu zámeckého parku,“ popisuje. Dětský den, v rámci kterého nechybí ani hry, soutěže, ukázky kynologů, mladých hasičů či projížďka na poníkovi, pořádají již několik let společenské organizace ve spolupráci s obcí. Velikonoce a Vánoce si v obci připomínají výstavkou prací dětí, která probíhá v aule základní školy, nese název Vánoční a Velikonoční dílna a je zpřístupněna veřejnosti.

Letos poprvé pořádají Mikulášský koncert

Co se týká tradičních akcí, které se do konce roku budou v Raduni ještě konat, patří Vánoční koncert v kostele Nejsvětější Trojice s živým betlémem. „Letos poprvé jsme k tomuto koncertu přidali Mikulášský koncert pořádaný společně s Národním památkovým ústavem Ostrava a správou zámku Raduň,“ zmínila starostka a doplnila: „Po vystoupení členů opery Slezského divadla Opava bude následovat večerní prohlídka zámku v Raduni.“ V tomto roce chtějí v Raduni podle jejích slov zahájit tradici přivítání nového roku 2009 společně „na návsi“.

„Kdo bude mít zájem, má možnost přijít na Silvestra před půlnocí do areálu za základní školou pozdravit své přátelé a známé a popřát k novému roku,“ dodala. Obec nezapomíná ani na starší spoluobčany, pro ty organizují jednodenní zájezd do blízkého okolí, na který mají podle starostky kladné ohlasy. K novějším navštěvovaným tradicím patří Obecní společenský ples a dětský karneval s programem.

Co se ze života obyvatel Raduně naopak úplně vytratilo, je tradiční Vodění medvěda. „Dříve tuto akci organizoval Sbor dobrovolných hasičů, v současné době se nenašel žádný iniciátor,“ řekla Ludmila Juráňová.

Lidé mají zájem o akce pro děti

Co se týká návštěvnosti, ta je různá. „Větší zájem je především o akce, do kterých můžeme zapojit děti,“ podotkla starostka s tím, že v tomto roce obnovili tradici lampionového průvodu, který nezaměřili k žádnému výročí, ale nazvali Jen tak pro radost. „Všechny nás překvapila velká účast občanů a především dětí,“ doplnila.