Paní starostko, asi v každé obci registrují starostové zvýšený zájem lidí o pozemky pro stavbu rodinných domů. Je tomu tak i v Závadě?

Ano, požadavky evidujeme. Bohužel obec žádné své pozemky nemá, což je nám líto, protože bychom rádi vyšli zájemcům vstříc, hlavně z řad našich občanů. Také územním plánem jsou stavební pozemky dány, ale všechny jsou v soukromém vlastnictví.

Od nového roku čeká občany Závady změna při placení poplatku za svoz komunálního odpadu. Můžete přiblížit, o co půjde?

V Závadě funguje svozová firma OZO Ostrava, která od občanů vybírala platby za popelnice formou faktur, lidé takto platili podle objemu popelnice jednou ročně. Avšak nová odpadová legislativa stanoví, že nyní už nebudou moci vybírat peníze svozové firmy, ale bude to na obcích. Do konce roku musí být schválena vyhláška o místním poplatku za svoz komunálního odpadu. Obec pak poplatek vybere a bude jej poskytovat svozové společnosti. My jsme se rozhodovali, jakou formu zvolit, protože existuje více možností. Buď poplatek za osobu nebo za objem, což nám ale připadalo komplikované, i po konzultaci s firmou OZO. Administrativně by to pro nás bylo neúnosné, neboť jsme malá obec. Rozhodli jsme se tedy, že stanovíme poplatek 500 korun na osobu. Vycházeli jsme z celkové částky nákladů za svoz komunálního odpadu, která se platila loni. Vydělili jsme ji počtem obyvatel a vyšlo nám přibližně zmíněných pět set korun.

Co se tedy pro občany změní?

Co se týká vývozu, nezmění se nic. Jediné co bude jiné, tak nebudou platit faktury firmě OZO, ale přijdou zaplatit poplatek na obecní úřad, případně jej zašlou na účet obce. Ten poplatek 500 korun za rok vyhodnotíme a řekneme si, zda budeme v této cestě pokračovat, nebo ještě provedeme nějakou změnu. Výhodná je tato částka pro osoby, které jsou v domácnosti samy. Kde bydlí více lidí, budou trochu znevýhodněni, zaplatí o něco více. Bohužel žádný systém neuspokojí všechny stejně, tento nám však připadá nejjednodušší a domníváme se, že je i nejvíce spravedlivý.

Paní starostko, je něco, co vás v Závadě trápí?

Občas se setkáváme s ničením obecního majetku a s nepořádkem. Myslím, že lidé už dnes nejsou tolik k dodržování pořádku učeni. Nutno však říci, že v Čechách je to ještě mnohem horší než u nás na Prajzské. Před prázdninami jsme otevřeli nové multifunkční hřiště, už se tam objevují odpadky. Postavili jsme trampolínu na dětském hřišti, už došlo k jejímu ničení. Jsou to sice malé věci, ale nepotěší vás. Myslím, že z části se na tom podílí místní, z části přespolní. Nicméně na obci je tak tak, že vždy, když se objeví problém, všímavý občan nám jej nahlásí a my se jej snažíme hned řešit. A co mě dále trápí jsou i psí exkrementy na obecních prostranstvích a obecně odchyt psů. Tam je díra v zákoně, kdy odchyt psů zajišťuje starosta.

Musíte to řešit často?

Už jsem si s tím zažila své, takto nastavený systém se mi nelíbí. Například jsem řešila odchyt psa i o Vánocích. I vloni koncem roku jsme jednoho odchytili a dosud je pes bez majitele. Všechny nálezy, nejen psů, ale i jiných předmětů, se vždy snažíme zveřejnit na facebooku, tam to funguje okamžitě.

Jak to vypadá s kulturními akcemi, které ještě chystáte do konce roku?

Protože nyní opravujeme náš obecní sál, museli jsme akce omezit. Ale hotov by měl být do konce listopadu, takže nás čeká vánoční večírek seniorů a doufáme, že i vánoční jarmark. V lednu pak obecní ples.

Už připravujete kulturní kalendář na příští rok?

Ano, vždy jednou ročně míváme na podzim schůzi, na které se sejdou všechny obecní spolky a akce si naplánujeme na celý rok, aby pak nedocházelo k překrývání termínů.

close Dětské hřiště. info Zdroj: Deník/Veronika Bernardová zoom_in Dětské hřiště v Závadě.

Jako starostka pracujete sedmým rokem. Co vás na tomto zaměstnání baví?

Práce s lidmi a pestrost. Řešíte vodu, kanalizaci, pak územní plán, rekonstrukci sálu, kulturní akce. Nemám čas se nudit. A jakmile přijdou občané s tím, že se nějaká věc podařila, to mě nabíjí.

A ty méně radostné povinnosti starostky jsou jaké?

Jak již bylo zmíněno, tak odchyt psů, občas vandalismus. Stává se také, že se některému z občanů něco nelíbí, my se mu snažíme vše vysvětlit, nejhorší bývá člověka zklidnit, když přijde rozzuřený na úřad, ačkoli jeho výtka nemá s obecním úřadem třeba nic společného.

Co byste popřála Závadě do dalších let?

Ať se jí daří, občané aby byli zdraví, spokojení a dobře se jim tady žilo a aby drželi pospolu.