Učinili jste letos nějaké špatné rozhodnutí, které byste změnili, kdybyste mohli? Takovouto otázku položila redakce představitelům některých měst a obcí na Opavsku.

Například starosta Komárova Daniel Žídek si není vědom, že by letos nějaké špatné rozhodnutí učinil. „Každé rozhodnutí se děje za určitých okolností a podmínek. Mnohdy se ony podmínky i okolnosti podstatně změní a posléze může některé rozhodnutí vypadat jinak, ale to se povětšinou vysvětlí. Opravdu si letos nepamatuji na nějaké vysloveně špatné rozhodnutí, a to také díky tomu, že důležitá rozhodnutí řešíme v zastupitelstvu,“ vyjádřil se opatrně starosta a jeho kolegové většinou v tomto pokračovali.

Rozhoduje množství informací

Podle dolnobenešovského starosty Martina Štefka na tuto otázku není jednoduché odpovědět. „Můžu říci, že si za všemi rozhodnutími stojím, protože není nikdy jisté, zda jiné rozhodnutí by bylo lepší než předešlé. Myslím si, že každý se rozhoduje podle množství informací v daném okamžiku,“ podotkl Štefek.

Starosta Bolatic Herbert Pavera se nechal slyšet, že každý člověk dělá dobrá i špatná rozhodnutí. Záleží podle něj na tom, z jakého úhlu pohledu se na toto rozhodnutí zpětně díváte. „I špatná rozhodnutí mohou být lepší než nijaká rozhodnutí. Ano, udělal jsem jedno špatné rozhodnutí, které se sice letos realizovalo, ale o němž se rozhodlo již dříve. Týkalo se výstavby nové haly Lanexu. Výstavbu bych podpořil i dnes, ale ne takovou velkou halu, jaká stojí nyní,“ řekl starosta.

Za rozhodnutími si pevně stojí

Rohovský Starosta Daniel Procházka se podle svých slov vždy snaží veškerá svá rozhodnutí pečlivě zvážit. „Proto mohu zodpovědně konstatovat, že za všemi svými rozhodnutími si pevně stojím. Jestli byly špatné, musí posoudit spíše naši občané, osobně si žádné špatné rozhodnutí neuvědomuji. Neustále se snažím, aby naši občané byli v Rohově spokojeni,“ podotkl Procházka.

V Dolních Životicích, jak uvedl tamní starosta Jaroslav Vaněk, rozhoduje rada obce a zastupitelstvo obce. „Samostatných rozhodnutí na mě jako na starostu je velmi málo. Žádné zvlášť špatné rozhodnutí si nevybavuji. Každopádně za dobu působení ve funkci jsme několik usnesení jako nedobrých opravovali. Důležité je si to přiznat a mít odvahu je změnit a případně napravit,“ řekl Jaroslav Vaněk.

Primátor by některé věci řešil jinak

Také opavský primátor Zbyněk Stanjura přiznal, že stejně jako každý jiný člověk i on by s odstupem času řešil některé věci jinak. „Naučil jsem se však nést odpovědnost za všechna rozhodnutí, která jsem učinil či ke kterým jsem přispěl. Bohužel nebo bohudík se nejde vrátit v čase a s dnešní zkušeností řešit danou problematiku znovu,“ zmínil primátor.

Na otázku redakci odpověděl i starosta Ludgeřovic Daniel Havlík. „U některých rozhodnutí, zejména těch, jejichž dopad bude patrný až v budoucnu, vlastně ani nemohu vědět, zda jsou správná, či nikoli. Věřím však, že správná jsou a v budoucnosti se to ukáže. Co se jinak týče letošního roku, žádná vyloženě špatná rozhodnutí mne nenapadají, takže mohu tento rok hodnotit jako úspěšný a doufám, že už mne žádné špatné rozhodnutí do konce roku nepotká,“ sdělil starosta.

Nikdo není bezchybný

Hodně chyb ve svém životě, jak sám přiznává, udělal i sudický starosta Petr Halfar. „Jak je známo, většinou už ta chyba nejde vzít zpět. Jsou chvíle, kdy člověk řekne něco zlého, nehezkého nebo obyčejnou věc, která se druhého člověka velice dotkne. V těchto případech to jde vzít zpět tím, že se mu omluvím. Ale jsou chvíle, které by člověk vzal rád zpět, a nejdou. Třeba autonehody se zraněním, či dokonce ještě horší,“ míní starosta a dodává: „Tady už ani omluva nepomůže. Může se to stát komukoliv z nás, jestli jsem starosta, ředitel či dělník. Jako starosta už jsem určitě taky udělal plno chyb, nikdo není bezchybný. Každé povolání nese svoje rizika, svou zodpovědnost.“

Jak dále vysvětlil, byl již z předešlého zaměstnání zvyklý být zodpovědný za svou práci. „Teď jako starosta to musím řešit každý den. Větší úkoly obce řeší zastupitelstvo obce, ale jako každý starosta musím udělat denně plno rozhodnutí, za kterými si pak musím stát. Ale na druhou stranu, kdo se bojí, že udělá chybu, neudělá nikdy nic,“ doplnil.

Vše se musí pečlivě promyslet

A co redakci odpověděl starosta Hlavnice Aleš Salibor? „Jelikož lze všeobecně považovat funkci starosty za velice zodpovědnou, musí se každé rozhodnutí předem velice pečlivě promyslet a hlavně domyslet případné důsledky tohoto rozhodnutí. Pokud bych měl odpovědět na otázku, jestli jsem učinil nějaké špatné rozhodnutí během letošního roku, musím odpovědět, že si toho nejsem vědom,“ uvedl starosta se slovy, že se snaží k řešení jednotlivých problémů přistupovat zodpovědně, a každý jednotlivý problém řešit po shodě se svým zastupitelstvem.

Už by nespoléhal na sliby

Starostu Budišova nad Budišovkou v posledních dnech velice rozladilo to, že se spoléhal na pomoc z programu podpory regionálního školství Ministerstva financí České republiky na opravu špatného stavu budovy jejich základní školy. „Na tu naše malé město pro značný rozsah nemá z vlastních zdrojů. Tuto opravu se již několik let marně snažím prosadit. V letošním roce jsme měli příslib pomoci také od poslanců Parlamentu ČR v této urgentní a pro obec základní věci,“ řekl starosta.

„Bohužel zřejmě to nevyšlo a poslanci podpořili raději před „banálními“ problémy malých obcí dalšími 180 miliony mistrovství světa v lyžování v Liberci. Tak pokud bych to mohl změnit, tak bych přehodnotil priority, nespoléhal se na sliby a tuto akci zařadil do příslušné výzvy ROP (regionální operační programy). Takto jsme ztratili další rok a problém špatného stavu školní budovy se ještě zhorší,“ dodal na závěr František Vrchovecký.