Někteří dokonce spalují vše, co jim přijde pod ruce, od pneumatik přes dřevotřísku až po plasty. Stav ovzduší je v některých obcích už takový, že starostové uvažovali, že by zakázali spalování některých paliv či zavedli případné kontroly. K těm jim však schází dostatečná legislativa.

Příspěvek na kotle by byl účinnější

„O nějakém omezení spalování, především uhelných kalů, jsme uvažovali krátce po plynofikaci obce. V současné době spalování kalů není masovým jevem v naší obci,“ uvedl redakci starosta Dolních Životic Jaroslav Vaněk.

Jak dále zmínil, co se týká vytápění nekvalitními topivy, často se jedná o rodiny s nízkými ekonomickými možnostmi změnit systém vytápění. „Zákaz spalování hnědého uhlí při dnešních znalostech problematiky považuji za nevhodný.

Problém není jen v uhlí samotném, ale především v kotlích. Již dnes jsou na trhu kotle na hnědé uhlí, jejichž účinnost je velmi vysoká a množství vypouštěných škodlivin nesrovnatelně nižší než u dnešních kotlů často typu „urob si sám“,“ vysvětlil se slovy, že osvěta, propagace a finanční příspěvek na tyto kotle by byl účinnější než samotný zákaz. Kontrolovat hříšníky, jak řekl, lze podle dnešních předpisů pouze pohledem z okna a pozorováním tmavosti kouře.

„Vstup na pozemek a do prostoru kotelny je jen se souhlasem vlastníka. Také odborný kominík smí vstoupit jen na žádost majitele,“ podotkl Jaroslav Vaněk. Při spalování některých odpadků je podle jeho slov kouř velmi světlý a poznat lze jen zápachem. Toto však není kritériem ze zákona.

„Jedním možným způsobem kontroly by dle mého názoru byl povinný odběr stěrů z komína kominíkem a rozbor vzorků laboratoří. Dalším by byl systematický nátlak okolí a mediální tlak s ukázkou poškození zdravotního stavu obyvatel v obcích s nedokonalým spalováním pevných paliv a spalováním ekologických paliv,“ míní.

Chybí dostatečná legislativa

Stejný problém pak trápí i obyvatele městské části Malé Hoštice. Potvrdil to tamní starosta Stanislav Kubesa. „Jde nejen o spalování uhelných kalů a hnědého uhlí, ale také spalování plastů, vyřazených okenních rámů s nátěry barev, částí pneumatik, dřevotřísek, kartonů s foliemi, různých igelitových obalů a podobně,“ vyjmenoval.

„Každoročně před topnou sezonou na tyto nešvary upozorňujeme v našem Malohoštickém zpravodaji. A mohu říci, že lidem to není jedno. Upozorňují veřejně na takovéto jedince,“ řekl. S kontrolou to podle něj není jednoduché, není k tomu dostatečná legislativa.

Chápu, že lidé opět přitápějí kaly a uhlím

V Sudicích se zatím s nějakou regulací spalování kalů nebo hnědého uhlí nezabývali. Potvrdil to starosta Sudic Petr Halfar. „Vím že některé obce se tímto problémem zabývají, ale nevím, jak se jim podaří obecně závazné vyhlášky dotáhnout do konce. Dokázat někomu, že ve svých kamnech spálil to či ono, je velice obtížné,“ řekl starosta.

Obecně závazná vyhláška bude podle jeho slov narážet na další zákony, které nebude umět překonat. „Samozřejmě neschvaluji to, aby lidé v kamnech spalovali co je napadne. Vím, že i u nás v obci jsou odborníci, kteří spalují doma plasty nebo podobné hmoty, to by se určitě stávat nemělo a trestal bych hlavně tyto případy,“ podotkl. „To, že si lidé přes zimu opět přitápějí kaly a uhlím, to chápu a nedávámjim to za vinu,“ doplnil.

Jak dále zmínil, když byl před několika lety do obce přiveden plyn, bylo ráno krásně vidět, jak většina lidí topí plynem. Nad vesnicí nebyl vidět žádný kouř. „Spíše bych celou věc viděl v tom, že by se neměly zdražovat energie. Ano, manažeři velkých podniků vám řeknou, že energie v České republice je levnější než v ostatních zemích, proto se bude zdražovat i u nás. Nehledě na to, že jejich firma v tom či jiném roce opět vydělala,“ poukazuje starosta se slovy, že o výši jejich ročního platu se normálním lidem ani nesní.

„Aby obyčejný člověk v zimě ušetřil, nechá si přivést kaly, přitom se akorát nadře,“ zakončil Petr Halfar.

V Ludgeřovicích uvažují o možnostech zákazu

Také u nás se v posledních letech situace vzhledem k nárůstu cen plynu a elektřiny opět zhoršila. To jsou slova starosty Ludgeřovic Daniela Havlíka. „O možnostech zákazu spalování hnědého uhlí, kalů, plastů, kontaminovaného dříví, jako jsou lakované desky, pražce a podobně, uvažujeme,“ řekl starosta.

„Hledáme zejména možnosti, jak tento stav právně ošetřit. Opora v zákonech je v tomto směru poměrně slabá. Myslím si, že by se především měly dát větší možnosti k samotnému provedení kontrol, dát větší pravomoci kontrolorům. Zejména se jedná o možnost vstupu na soukromý pozemek, možnost kontroly kotle v domě,“ zdůraznil.

Pomohla by větší osvěta

Podle starosty Štěpánkovic Bernarda Halfara je třeba si přesně rozmyslet, co v obci zakáží, protože spalovat kvalitní hnědé uhlí je možné v certifikovaných kotlech. Jiná otázka je podle něj dovoz a spalování nekvalitního uhlí z Polska v kotlech na uhelné kaly.

„Ve Štěpánkovicích zatím o zákazu spalovat necertifikovaná paliva neuvažujeme, protože vydat zákaz, který nemůžeme kontrolovat a jeho nedodržování postihovat, nemá smysl,“ míní starosta.

Navíc, jak uvedl, podle zákona o ovzduší může obec jako správní orgán postihovat pouze právnické osoby. Soukromé osoby nemůže ani kontrolovat ani postihovat.

„Jsem toho názoru, že je třeba dělat masivnější osvětu,“ doplnil. Na otázku, jak by se dalo případně kontrolovat, jestli někdo nespaluje to, co by neměl, odpověděl starosta následovně: „Na tuto otázku je jednoduchá odpověď. Stačí měřit tmavost kouře a jednoduchým analyzátorem určit obsah spalin.“

Složitější je podle něj už realizace, kdo bude tuto činnost vykonávat, jak se bude dokladovat, že tento den a v tuto hodinu někdo spaloval plasty a jak se bude vymáhat postih. „Lidé by si měli uvědomit, co má větší hodnotu, jestli levné teplo ze spalování plastů, uhelných kalů a nekvalitního uhlí, nebo naše zdraví. A zda je důležitější mít v domácnosti tři televizory, jezdit na zahraniční dovolenou a přitom tvrdit, že topení plynem je drahé,“ poukázal Bernard Halfar.

Jsme připraveni využít služeb odborných firem

O tom, že by zakázali v obci topit určitými palivy, už několik let uvažovali i v Bolaticích. „Tím jak roste cena plynu, lidé se stále více vracejí k jiným palivům, především uhlí. Jeho nedokonalým spalováním znečišťují ovzduší v obci, a proto jsme museli k tomuto kroku, i když neradi, přistoupit,“ vysvětluje starosta Herbert Pavera.

„Naše rozhodnutí o zákazu některých paliv nám potvrdilo i měření ovzduší v obci z února letošního roku, které jasně prokázalo výskyt škodlivých látek vznikajících nedokonalým spalováním, především pak uhlí,“ podotkl. Jak dále zmínil, zákon jim umožňuje některé kroky, ale bohužel jen omezeně.

„Obec nemá volný přístup ke kontrolám rodinných domů. Můžeme pouze prostřednictvím Odboru ochrany životního prostředí zajistit prohlídku používaných paliv,“ vysvětlil Herbert Pavera. „Můžeme také využít Občanského zákoníku, kdy občan nesmí obtěžovat nepřiměřeným zápachem ani kouřem ostatní spoluobčany. Jsme ale připraveni také využít služeb odborných firem, které umí změřit obsah kouře speciálními přístroji i na dálku,“ dodal.