V souvislosti s připravovanou novelouzákonaorozpočtovém určení daní se obrátili otevřeným dopisem na opavské zákonodárce Václava Klučku (ČSSD), Miroslava Opálku (KSČM), Zbyňka Stanjuru a Václava Vlčka(ODS).

„Nechceme připravit větší města o peníze a jejich potřeby chápeme. Zastáváme názor, že by měla být nalezena optimální cesta, která by umožnila, aby byla finanční křivka mezi městy a obcemi narovnaná. Uvítali bychom, kdyby nám v této záležitosti opavští poslanci pomohli,“ říká slavkovský starosta Vladimír Chovanec.

Stejný problém řeší i starostové dalších obcí opavského regionu. První petici na toto téma poslalo vedení obce Bolatice Spolku pro obnovu venkova už v dubnu 2007 a připojilo se tím k akci Petice proti diskriminaci obyvatel venkova.

„Stát se k nám chová vyloženě nespravedlivě. Spotřební daně rozděluje bez ohledu na to, že obce už nemají žádnou možnost získat peníze navíc,“ konstatuje bolatický starosta Herbert Pavera. Upozorňuje, že stát přenáší na obce stále víc odpovědnosti bez odpovídajícího finančního zajištění. V praxi to znamená, že nejvíc peněz z daní si pro sebe kořistí čtyři velká města – Praha, Brno, Plzeň a Ostrava.

Další tučný měšec dostávají od státu nejmenší obce a ty střední zůstávají chudé.

Otevřený dopis

Vážený pane senátore Václave Vlčku,
Vážený pane poslanče Václave Klučko,
Vážený pane poslanče Miroslave Opálko,
Vážený pane poslanče Zbyňku Stanjuro!
Obracíme se jménem občanů jedenácti obcí Mikroregionu Hvozdnice s důvěrou na Vás, senátora a poslance zvolené v našem regionu, protože to jsou i občané našich obcí, kteří Vás zvolili jako své zástupce na nejvyšší úrovni. Tento dopis schválila správní rada Mikroregionu Hvozdnice dne 13. září 2011.

V posledních měsících se v souvislosti s připravovanou novelou zákona o rozpočtovém určení daní mnohé řeklo i událo, byli jste oslovováni množstvím zájmových skupin. Zaznělo mnoho pravd i polopravd a demagogií. Chceme věřit tomu, že přes různé politické názory a pohledy na věc se dokážete spojit v zájmu občanů našich obcí.

Je nevyvratitelným faktem, že občanům malých obcí je k uspokojování potřeb přidělováno méně peněz než občanům měst velkých téměř 10 let. Nelze donekonečna před tímto faktem utíkat, kalkulovat se statistikami kdo koho jak volí. Pravdou zůstává, že obce, především malé obce, hospodaří lépe než stát nebo i největší města, kterých se případné snížení sdílených daní týkají. Stačí se podívat do oficiálních statistik, kdo je jak zadlužen a při jakých příjmech.

My nepožadujeme, aby velkým městům bylo přiděleno apriori méně financí, jen chceme, aby se přihlédlo k potřebám občanů menších obcí, a je na Vás, abyste spolu s ministrem financí peníze ve státním rozpočtu hledali a našli.

Vyzýváme Vás proto, abyste vyslechli naléhavost našich hlasů a podpořili spravedlivější rozdělení financí v rámci novely zmiňovaného zákona s ohledem na naše potřeby. Velkým městům by po částečné redukci sdílených daní mělo zůstat dost financí, aby mohla realizovat potřebysvých občanů, ne však plýtvat. Nepodporujte dál mrzačení obecních rozpočtů.

Chceme celý problém financování řešit důstojnou a klidnou cestou prostřednictvím Vás. Je nedůstojné pro nás i občany, abychom žebrali o to, co nám právem a spravedlivě náleží. Jen tímto způsobem můžeme zabránit hrozící nevoli občanů dlouhodobě nepříznivému stavu. Naše prozatímní požadavky nikdo neřešil, ať jsme je uplatňovali jednotlivě nebo prostřednictvím členství v různých uskupeních.

Dnes jsme jednotní a připraveni bojovat za svou spravedlivou věc. Buďte připraveni s námi!

Počínání každého z Vás je pod naší kontrolou a vězte, že i občané našich obcí budou zohledňovat, jak přihlédnete k jejich zájmům.

Pokud bude z Vaší strany zájem se setkat a nahlédnout do problematiky ekonomického řízení menších obcí, rádi se s Vámi setkáme, abyste osobně viděli a slyšeli o našich problémech. Očekáváme na tento dopis Vaši reakci a vyjádření, které zašlete písemně.

Vladimír Chovanec, starosta Slavkova
a předseda správní rady Mikroregionu Hvozdnice