V současnosti je situace ještě daleko horší. Kraj má v úmyslu zrušit všechna stávající LDN lůžka a s tímto záměrem logicky souvisí též osud laboratoře i rentgenu. Atmostéra na Vítkovsku silně zhoustla a 6 142 podpisů na petici za zachování nemocnice ve Vítkově dokazuje, že tamní obyvatelé nechtějí být občany druhé kategorie.

Petici přivezli v pátek na krajský úřad starosta Vítkova Pavel Smolka se starostou obce Březová Pavlem Schneiderem. „Zítra se spolu s některými představiteli obcí zúčastníme jednání krajského zastupitelstva a budeme žádat zachování současného stavu naší nemocnice. Požadavek podložíme argumenty a všemi dostupnými informacemi,“ říká Pavel Smolka.

Připomíná, že mnohé sliby kraje i novojičínské nemocnice z roku 2006 a 2007 se naplnily jen částečně a některé se přímo rozplynuly. Mezi oběma městy už nejezdí ani mikrobus, vozící pacienty z Vítkova a spádových oblastí na vyšetření do Nového Jičína.

Nápad s peticí vznikl během jednání Mikroregionu Moravice a petiční archy začali podepisovat lidé z jeho členských obcí. „V případě zrušení laboratoře, rentgenu a LDN by v naší nemocnici snad kromě některých ambulancí už zdravotní péče dostupná nebyla. Odborné ambulance by bez rentgenu a laboratoře zase nemohly pracovat v odpovídajících termínech,“ připomíná PavelSmolka.

V příštím týdnu bude zasedat vítkovské městské zastupitelstvo, které starosta seznámí s výsledkem jednání krajských zastupitelů. Při slučování nemocnic bylo poukazováno hlavně na zlepšení ekonomiky s úsporou tří milionů korun. Nic takového se však ani po zrušení třiatřiceti lůžek interny nestalo.

„Nemocnice v Novém Jičíně je podle analýzy v tak tíživé finanční situaci, že se k tomu kraj musí nějak postavit,“ dodává starosta Smolka.

Vítkovská radnice písemně apeluje na krajské zastupitele

Vítkovský starosta Pavel Smolka poslal jménem vedení města i občanů otevřený dopis zastupitelům Moravskoslezského kraje. V úvodu se vrátil do minulosti ke dvěma důležitým rozhodnutím.

První přišlo v roce 2006 s materiálem nazvaným Návrh na sloučení příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje – Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně a nemocnice Vítkov, s účinností od 1. července 2006. Stálo v něm, že vítkovská nemocnice není ekonomicky schopná samostatné existence, a představoval její novou úlohu.

Lůžková kapacita měla sloužit následné péči k doléčení pacientů po operacích provedených v novojičínské nemocnici. Pronájem prostor odborných ambulancí praktickým lékařům měl zajistit kvalitní zdravotní péči obyvatelům Vítkovska. Propojení operačních oborů s možností rozšíření kapacity následných lůžek ve Vítkově by podle zmíněného materiálu uvedlo do života strategický plán novojičínské nemocnice.

Uzavření vítkovské nemocnice odbor zdravotnictví v návaznosti na zhodnocení možných dopadů na strukturu nemocniční péče v kraji nedoporučil.

Druhé rozhodnutí přišlo v roce 2008, kdy už vítkovská nemocnice přišla o deset lůžek následné péče, sedm lůžek na interně, tři lůžka JIP byla úplně zrušena. V novém materiálu byla mimo jiné navržena reprofilizace vítkovské nemocnice s tím, že nejpozději příští rok v ní má být otevřena další jednotka LDN.

„Zajímá nás, kdo kontroloval realizaci návrhů a jejich ekonomický a zdravotnický přínos, kdo vyhodnotil, jestli byly podniknuty kroky, aby ve Vítkově byla zachována fungující nemocnice v předkládaném rozsahu, a jestli nešlo o pouhé slohové cvičení,“ ptá se Pavel Smolka.

V současnosti je na světě Analýza procesů a činností zdravotnických zařízení ve správě Moravskoslezského kraje. V ní se vítkovský starosta zaměřil na některé výstupy týkající se novojičínské nemocnice. Ta je označována za dlouhodobou slabinu sítě. Příčiny tohoto chronického problému jsou podle ní způsobeny hlavně strukturálním zásahem do prostředí spádové oblasti nejen v souvislosti s konkurencí v oblasti péče o onkologického pacienta, ale také vymístěním lukrativních komplementárních činností a vyšetření.

Má neefektivní management a vedení nemocnice v porovnání s ostatními selhává v oblasti kontroly a plánování. „Kdo zaplatí za chyby, které přivedly naši nemocnici tam, kde je? Proč by měli naši občané doplácet na chyby, které jsme nezpůsobili ani nemohli nijak ovlivnit? Mezi úkoly odboru zdravotnictví patří kontrola údajů o účetních závěrech zdravotnických zařízení kraje a příprava podkladů pro finanční vypořádání.

Odbor prověřuje hospodářský výsledek zdravotnických zařízení kraje a podklady předává odboru financí. To bylo celé roky vše bez závad? Nic nenasvědčovalo tomu, kam se novojičínská nemocnice řítí?“ znovu se v otevřeném dopise ptá vítkovský starosta a vyzývá:

„Vážení zastupitelé, zamyslete se nad tím, jak byste postupovali ve vašich městech. Také byste organizaci zrušili nebo prodali jenom proto, že jste neměli šťastnou ruku při výběru ředitele a prováděli nedostatečnou kontrolu? A kde by byla zodpovědnost města jako zřizovatele?“