„Boj s pandemií ještě není u konce a pravděpodobně se bude více odehrávat v našich nemocnicích. Proto jsme se shodli, že finančně pomůžeme dvěma nemocnicím, které potřebují specifické vybavení, aby v nich lépe zvládli nápor pacientů, který je čeká. Nemocnice bohužel nejsou vybaveny tak, jak by bylo potřeba. Obce mohou v této situaci schválit dar rychle a efektivně poslat peníze,“ vysvětluje předseda Sdružení obcí Hlučínska (SOH), starosta Bolatic a také senátor Herbert Pavera.

Starostové z Hlučínska zároveň vyzývají i ostatní čelní představitele měst a obcí z celého Opavska, aby se k jejich iniciativě přidali. Ať už opavská nebo ostravská nemocnice využijí darované peníze na nákup ochranných pomůcek, přístrojů pro umělou plicní ventilaci, infuzních pump nebo techniky pro dezinfekci prostor. 

Starostové, kteří by se rádi k těm z Hlučínska přidali, se mohou obracet na tyto kontakty:
Slezská nemocnice v Opavě – smlouvy@snopava.cz
Městská nemocnice v Ostravě – jan.malysa@mnof.cz

„Určitě nás čeká doba, kdy bude klíčové, aby se o pacienty s koronavirem mohli postarat ve všech nemocnicích, nejen v těch velkých, kterým je třeba ulevit,“ pokračuje.

První starostové už se Herbertu Paverovi začínají ozývat. „Dokonce i malá obec Třebom daruje pět tisíc korun, jiní deset nebo dvacet tisíc. Naše obec Bolatice by ráda přispěla alespoň padesáti tisíci. A bude to Slezské nemocnici v Opavě. S největší pravděpodobností se přidá i samotné SOH minimální částkou sto tisíc korun. Budeme ale rádi, když se do finanční pomoci zapojí i místní firmy či obyvatelé,“ dodává Herbert Pavera.