V Opavě však motivace lidem chybí. „Nevím, proč bych měla dát za další studium několik tisíc. Práci mi to v Opavě stejně nezajistí,“ myslí si třiapadesátiletá Opavanka Aneta Pechová. Důvody k odmítavému postoji mohou být podle odborníků různé. Jako hlavní důvod však uvádějí nedostatek motivace či nedostatečná podpora ze strany zaměstnavatelů. „A taky na to nemám vůbec čas,“ dodává Aneta Pechová.

Přílišné obavy také často brzdí případné zájemce v tom, aby si přihlášku k dalšímu studiu podali. „Bojím se, že bych studium dohromady s prací nezvládala. Taky nejsem zběhlá v angličtině, která je ke studiu potřebná,“ doplňuje třiapadesátiletá Pechová.

Nicméně průběžné zvyšování osobní kvalifikace, jazykových a dalších znalostí je pro zisk lepší pracovní pozice dnes nezbytností. Jak vyplývá ze statistik Evropské unie, Česko ve vzdělanosti zaostává. Ministerstvo chce tímto krokem do projektu zapojit nejen občany třetího věku, ale také nezaměstnané. Poukazuje se tak především na fakt, že nové pracovní požadavky a technologie dospělí nezvládají, což vede k zvýšené nezaměstnanosti.

V evropských zemích je ale trend zcela opačný. Není nic zvláštního potkávat na chodbách univerzit starší studenty. „Letos jsem byla na studijním pobytu ve Francii. Tam jsem se setkala s velkou věkovou rozličností studujících. Na mém oboru tvořila téměř jedna pětina studenty starší padesáti let,“ tvrdí opavská studentka Ilona Březinová.

Andrea Jarošová