„Startovací byty jako takové nemáme,“ uvedl místostarosta Hradce nad Moravicí Karel Hanák. Jak dále sdělil, v současné době má město Hradec nad Moravicí jen deset bytů, kde je s nájemcem vázána pouze nájemní smlouva. „U všech ostatních bytů je provázanost na nájemníka větší, například je nájem provázán na splácení pořizovací hodnoty domu s předkupním právem nájemníka na vlastnictví bytu,“ zmínil Karel Hanák.

Pokud tedy dojde k uvolnění bytu, který byl vázán nájemní smlouvou, dochází z rozhodnutí zastupitelstva k odprodeji bytu formou nejvyšší předložené nabídky. Jak místostarosta dále uvedl, podpora získání bytu pro mladé rodiny je ze strany města nepřímá, a to tím, že umožňují výstavbu nových bytů a domů v nových lokalitách. „Subjekty, které výstavbu organizují, mají v nabídce i malometrážní byty a jako podnikatelé vycházejí z poptávky trhu,“ vysvětlil místostarosta. „Ze zkušenosti minulých let máme poznatek, že místní obyvatelé města využívají těchto nabídek málo a zájem je především od mimohradeckých,“ dodal. O výstavbě těchto bytů v nejbližším období Hradečtí zatím neuvažují.

Startovací byty jsou pro Opavu ošemetná věc

Ani statutární město Opava nemá pro mladé páry k dispozici ani jeden byt tohoto typu. „Město podporuje bytový růst tak, že klade důraz na rozvoj ploch určených k bydlení a na vybudování infrastruktury jako podstatného základu pro jakoukoli bytovou výstavbu,“ vysvětluje opavský tiskový mluvčí Jan Šindler. Podle něj jsou startovací byty ošemetná věc. „Není možné jich postavit tolik, aby mohl být uspokojen každý mladý pár nebo zájemce, který by o byt projevil zájem. To znamená, že se v tom okamžiku stávají výběrovou záležitostí,“ podotkl.

Podle jeho dalších slov to vede k nerovnováze mezi těmi, kteří se k takovému bytu dostanou a bydlí v něm za laciný nájem, a těmi, kteří jej nedostanou a musí někde platit tržní nájem. „Rozdíl mezi tržním a regulovaným nájmem je stále obrovský,“ vysvětlil Šindler a zdůraznil: „V Opavě jde například u dvoupokojového bytu zhruba o poměr patnácti set korun ku pěti až sedmi tisíci korunám bez inkasa.“ A to je podle tiskového mluvčího jen jeden z mnoha sporných otazníků. „Město by obrovsky zvýhodnilo jednu skupinu lidí nad druhou,“ konstatoval Jan Šindler a podotkl: „Nedávno skončila základní přípravná část Strategického plánu města. V rámci politiky bydlení kladli odborníci důraz na rozvoj bytových ploch a infrastrukturu. Startovací byty plán vůbec nenavrhl.“

V Hlučíně je nedostatek i městských bytů

Ani město Hlučín v současné době tento typ bytů nemůže mladým lidem nabídnout. „Pokud se nějaký byt uvolní, obsazuje se ze seznamu uchazečů o městský byt,“ řekla tisková mluvčí města Hlučín Jarmila Harazinová a poukázala na to, že z důvodu velkého počtu žadatelů o byt je příjem nových žádostí do tohoto seznamu zastaven. „O zřízení startovacích bytů pro mladé lidi se zatím neuvažovalo,“ dodala.

Budišov nemá na startovací byty peníze

Také Budišov nad Budišovkou nevlastní ani jeden startovací byt. „V minulosti jsme uvažovali o zřízení těchto bytů. Chtěli jsme k tomu využít i dotačních titulů tím, že přebuduje některé nebytové prostory na byty,“ informoval místostarosta Budišova Rostislav Němec. „Město má zpracovanou koncepci bydlení, v současné době spadá do jeho majetku 148 bytů. Ty jsou využívány jako byty sociální, dále pak pro zajištění obslužnosti města, potřeby zdravotnictví, školy, policie a podobně,“ upřesnil místostarosta.

Ten dále zmínil, že hlavním důvodem proč se v Budišově takovéto byty pro mladé nebudují, pokud vedení města pomine částečný nezájem mladých lidí jakkoliv řešit své bydlení, je i to, že příjmy z nájmu nepokrývají náklady na údržbu bytového fondu, nejsou vytvářeny rezervy na opravu bytového fondu. „Z rozboru základních finančních ukazatelů odboru bytového hospodářství města Budišov nad Budišovkou vyplývá, že město na svůj bytový fond doplácí. Tato skutečnost je však známá i z jiných měst,“ objasnil místostarosta a jedním dechem dodal: „Dlouhodobé ztrátové hospodaření by nemělo být cílem. Z prostředků, které vynuceně plynou na zajištění potřebných oprav a nákladných rekonstrukcí, bezprostředně profituje jen ta skupina domácností, která bydlí v obecních bytech.“ Zbývající část obyvatel města je tak ochuzena o finanční prostředky, které by město mohlo použít pro jiné účely.

Vítkov výstavbu těchto bytů zvažuje

Jediným městem, které o startovacích bytech alespoň uvažuje, je Vítkov. To získalo ze Státního fondu rozvoje bydlení dotaci přes tři miliony korun. Z těchto financí se bude rekonstruovat budova v Podhradí, která posledních devět let sloužila jako turistická ubytovna. V jejích prostorách vznikne šest malometrážních bytových jednotek 1+1.

Ty by podle slov starosty města Vítkova Pavla Smolky mohly sloužit jako startovací byty pro mladé lidi. „Nic zatím ještě není schváleno, ale uvažujeme o tom,“ řekl před časem starosta a dodal: „Mladí lidé by zde bydleli zhruba po dobu tří až pěti let,“ podotkl Pavel Smolka s tím, že nájemné v takovýchto bytech se skokově zvyšuje, a to hlavně z toho důvodu, aby stávající nájemníci uvolnili místo další mladé rodině.