„Zkultivovaná skládka ležela dlouho ladem a zvažovali jsme, jak prostor co nejlépe využít. Protože nám chybí větší les amáme jen malý lesík, zvítězil návrh na vybudování lesoparku. V našem katastru potřebujeme zeleň jako příslovečnou sůl. Stále jí máme málo a to jsme chtěli zvrátit tak, abychom vytvořili v obci lidem zdravější prostředí,“ říká starosta Jaromír Nevřela. Záměr získal v celostátní soutěži Nadace partnerství třetí místo a tím i přislíbenou dotaci.

Punč na Horním náměstí v Opavě.
Na Horním náměstí už se můžete zahřát punčem, chystají se i vánoční trhy

Projekt byl vytvořený díky grantovému programu Nadace Partnerství, iniciativy Sázíme budoucnost a individuálním dárcům. Budování štěpánkovického lesoparku byli přítomni zástupci firmy Sadíme stromy, kteří celou akci řídili. Počasí měli účastníci jako na objednávku a po dokončení prací si na místě společně opékali uzeniny.

„Obec k tomu přispěla malým občerstvením a lidé se domů vraceli s pocitem dobře vykonané práce, která má smysl nejenom pro ně, ale i pro jejich děti a další generace. Chci všem našim partnerům a pomocníkům osobně poděkovat s tím, že náš záměr neskončil. V listopadu budeme v sázení nové zeleně pokračovat. V režii iniciativy Sázíme budoucnost tak v obci rozšíříme vzpomínaný malý lesík,“ dodává starosta Jaromír Nevřela.