Na vybudování spojky S1 pokračují zaměstnanci společnosti Skanska tempem, kterým ji dokončí zřejmě v předstihu. Vozidla budou trasu mezi hypermarkety Globus a Kaufland projíždět místo od března 2010 možná ještě letos.

„Všichni si to moc přejeme, ale jsme závislí na počasí. Některé práce můžeme dělat i za špatného počasí, ale jiné vyžadují jen příznivé klimatické podmínky,“ vysvětluje pracovnice ostravské správy Ředitelství silnic a dálnic ČR Romana Šimáčková.

Zatím chybí hlavně svodidla, dopravní značení a horní vrstva vozovky. Průběh stavebních prací sledují představitelé statutárního města Opavy i Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57.

„Stavba probíhá podle schváleného časového harmonogramu a je před dokončením. Jednotlivé stavební práce probíhají bez problémů a její dřívější ukončení lze očekávat oproti schválenému časovému harmonogramu,“ potvrzuje tajemník Sdružení Martin Dostál.

Také u Hrabyně pokračují práce na výstavbě komunikace I/11 v v úseku Mokré Lazce - Velká Polom. „Trasa je z mého pohledu velmi dobře upravená. Směrem na Opavu je připravený koridor této komunikace a z pravé strany kopíruje terén prohlubinu Josefovského kopce, na kterém jsou zřejmé přípravy k výstavbě mostních pilotů,“ říká hrabyňská starostka Zdeňka Jordánová.

Možnost, že by stavba musela být pro nedostatek financí zakonzervována, si raději nechce ani připustit. Práce byly zahájeny letos v březnu a předpoklad jejich profinancování do konce roku byl 900 milionů korun.

„Ve skutečnosti však bylo letos uvolněno jen 170 milionů a financování v roce 2010 má být zajištěno z dluhopisů ve výši 150 milionů korun. Zbývající potřebná částka pro rok 2010 ve výši 1,8 miliardy korun už není rozpočtem Státního fondu dopravní infrastruktury pokryta,“ konstatuje Martin Dostál.

Situace optimistická není, protože na další období chybí 951 milionů korun. Podle smlouvy s dodavatelem měla být komunikace uvedena do provozu v březnu 2012, ale nedostatek financí v letošním roce naznačuje, že termín dodržen nebude.