Voda se v Píšti stala před několika měsíci nedostatkovým zbožím. V obecním vrtu klesala její hladina o několik metrů ročně, až se letos dostala téměř na nulu. Už na jaře byli občané upozorněni na to, aby s vodou šetřili, do Píště ji mezitím přiváželi a stále přivážejí cisterny z okolních obcí.

Zapůjčeny byly ze Státní správy hmotných rezerv. V Píšti intenzivně hledali způsob, jak nedostatek vody vyřešit. Ve hře bylo také napojení se na vodovod v polské obci Owsiszcze. Nakonec však došlo k realizaci jiné varianty – Píšť se propojí takzvaným suchovodem s nedalekou obcí Vřesina. Provizorní povrchový vodovod vede podél silnice mezi oběma obcemi a jeho stavba právě vrcholí.

„Pravidelně kolem jezdím, takže to mohu potvrdit. Potrubí vlastně vcelku spojuje vřesinský vodovod s naší přečerpávající stanicí,“ sdělil občan a zároveň i radní Píště Daniel Šebestík.

Na pokládání potrubí spolupracují s Píští Severomoravské vodovody a kanalizace (SmVaK) Ostrava, které provozují systém dodávek vody ve Vřesině. „Suchovod je přisypán několika desítkami centimetrů zeminy, aby byl eliminován vliv teplého počasí na potrubí a protékající pitnou vodu,“ vysvětlil mluvčí SmVaKu Marek Síbrt.

Ještě než začne suchovodem proudit voda, musí se potrubí propláchnout a tekutinu je třeba podrobit analýze, zdali splňuje veškerá kritéria daná legislativou. Do provozu má být nicméně suchovod uveden v nejbližších dnech.

Do budoucna by se však měla Píšť napojit na systém SmVaKu prostřednictvím běžného podzemního potrubí, což by se opět mělo uskutečnit skrze Vřesinu.